ТЕХНІКО­-ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА НАУКОВІ ЧИННИКИ ТРАНСФОРМАЦІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСАЛТИНГУ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пров. Плетньовський, 5

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

24.03.2023

Номер випуску

2023-№1 (52)

Cторінка

52-68

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

[334.722:005.572]:001–029:6

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті на основі поєднання історичного та концептуального підходів обґрун‐ товано етапи й характеристики трансформацій управлінського консалтингу під впливом техніко‐технологічних і наукових чинників. Розкрито взаємозв’язок радикальних техніко‐технологічних змін, інновацій управлінської науки та розвитку управлінського консалтингу як процессу трансформацій його концептуальних моделей від Консалтингу 0.0 до Консалтингу 4.0. Обґрунтовано науково‐творчу функцію управлінського консалтингу.

Ключові слова

управлінській консалтинг, етапи розвитку та трансформації управлінського консалтингу, промислові революції, інновації управлінської науки, концептуальні моделі управлінського консалтингу, науково‐творча функція управ‐ лінського консалтингу

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2023-1-52-68

Список літератури

1. Верба В. А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток : монографія. Київ : КНЕУ, 2011. 327 с.
2. Верба В. А. Професіоналізація управлінського консультування: глобальні тенденції та вітчизняні реалії. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 10. С. 151– 157. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/26671/Verba_27.pdf (дата звернення: 19.01.2023).
3. Гриценко О. А., Нечипорук Л. В., Зеленська К. С., Свириденков К. П. Новітні напрями бізнес‐консалтингу. Економічна теорія та право. 2022. No 4 (51). С. 20–43. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‐5584‐2022‐51‐4‐20.
4. Шевченко Л. С. Конкурентний консалтинг: актуальні питання розвитку. Економічна теорія та право. 2022. No 1 (48). С. 44–64. DOI: https://doi.org/ 10.31359/2411‐5584‐2022‐48‐1‐44.
5. Шпильова В. О., Тен С. А. Тенденції та перспективи розвитку ринку консалтин‐ гових послуг в Україні. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 23. С. 173–177. URL: http://www.market‐infr.od.ua/journals/2018/23_2018_ukr/31.pdf (дата звернення: 19.01.2023).
6. Що таке консалтинг 4.0? 1 черв. 2020 р. URL: https://www.management.com.ua/ consulting/cons158.html (дата звернення: 19.01.2023).
7. Lindner D. Consulting 4.0 – digital transformation? Agile Companies. 21 March 2021. URL: https://agile‐companies.com/consulting‐4‐0‐digital‐transformation (дата звер‐ нення: 19.01.2023).
8. Consulting 4.0 – Are you Ready? / Canadian Association of Management Consultants. July 13, 2016. URL: https://www.cmc‐canada.ca/blog/Our%20Blog/consulting‐40‐are‐ you‐ready (дата звернення: 19.01.2023).
9. Юрчак А. От 3.0 к 4.0 – разница, разрывы и вызовы. Індустрія 4.0 в Україні : вебсайт. 7 берез. 2017 р. URL: https://industry4‐0‐ukraine.com.ua/2017/03/07/от‐3‐ 0‐к‐4‐0‐разница‐разрывы‐и‐вызовы/ (дата звернення: 19.01.2023).
10. Laffitte H. The future of consulting (consulting 4.0) and how disruption can benefit clients & providers alike? URL: https://consulting.wiki/the‐future‐of‐consulting‐and‐ how‐disruption‐can‐benefit‐clients‐providers‐alike (дата звернення: 19.01.2023).
11. Марченко О. С. Трансформація організаційно‐економічного механізму як напрям цифровізації консалтингового бізнесу. Економічна теорія та право. 2021. No1 (44). С. 29–46. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‐5584‐2021‐44‐1‐29.
12. Македон В. В., Валіков В. П., Рябик Г. Є. Розвиток світового ринку ділових інтелектуальних послуг під впливом економіки 4.0. Нобелівський вісник. 2019. No 1 (12). С. 59–70. DOI: https://doi.org/10.32342/2616‐3853‐2019‐2‐12‐7.
13. Шкодіна І., Єнгібарян М. Розвиток консалтингу в умовах Індустрії 4.0. Фінансово- кредитні системи: перспективи розвитку. 2021. Т. 2, No 2. С. 53–60. DOI: https:// doi.org/10.26565/2786‐4995‐2021‐2‐06.
14. Кириченко О. С. Промислові революції та теоретичне узагальнення тенденцій розвитку. Вісник ОНУ імені І. І. Мечнікова. 2019. Т. 24. Вип. 3 (76). С. 37–40.
15. Семендяк В. М. Сучасне сприйняття «Принципів наукового менеджменту» Ф. В. Тейлора. Економіка та суспільство. 2022. No40. DOI: https:// doi.org/10.32782/2524‐0072/2022‐40‐40.
16. Emerson G. The Twelve Principles of Productivity. New York : The Engineering Magazine Co, 1913. 423 p.
17. Аrthur D. Little : вебсайт. URL: https://www.adlittle.com/en (дата звернення: 19.01.2023).
18. Booz Allen Hamilton Holding Corporation : вебсайт. URL: https://www.boozallen.com (дата звернення: 19.01.2023).
19. Survey of the European Management Consultancy 2021/2022 / feaco. URL: https:// www.assoconsult.org/uploads/news/attachments/194_feaco‐survey‐2021‐2022.pdf (дата звернення: 19.01.2023).
20. Industry 4.0. IT Enterprise : вебсайт. URL: https://www.it.ua/knowledge‐base/ technology‐innovation/industry‐4 (дата звернення: 19.01.2023).
21. Industrial Internet of Things, IIoT. IT Enterprise : вебсайт. URL: https://www.it.ua/ knowledge‐base/technology‐innovation/promyshlennyj‐internet‐veschej (дата звер‐ нення: 19.01.2023).
22. Що таке Agile і як його застосувати в бізнесі. Brainrain : блог. 1 лют. 2021 р. URL: https://brainrain.com.ua/uk/chto‐takoe‐agile‐ua (дата звернення: 19.01.2023).

Код DOI

10.31359/2411‐5584‐2023‐52‐1‐52

Цей запис також доступний на: Англійська

07.05.2023