УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, магістрантка кафедри економічної теорії, молодший юрист консалтингової компанії , Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

24.03.2023

Номер випуску

2023-№1 (52)

Cторінка

69-86

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

005.5:346.12‐044.245

ISSN print

2411-5584

Анотація

Авторки статті досліджують сучасні процеси управлінського консультування. Основна увага приділяється законодавчим обмеженням діяльності професійних консультантів, консультуванню в умовах інформаційних обмежень консультанта та клієнта, а також поведінці клієнта як споживача ділової інформації.

Ключові слова

управлінський консалтинг, обмеження в діяльності професійних консультантів, законодавство, ділова інформація, інформаційний простір фірми, інформаційна пастка

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2023-1-69-86

Список літератури

1. Бутиліна О. В. Управлінське консультування : навч.‐метод. посіб. Харків : Форт, 2014. 165 с.
2. Довгань Л. Є., Малик І. П., Семенченко Н. В., Крейдич І. М. Управлінський консалтинг : навч. посіб. Київ : НТУУ «КПІ», 2017. 198 с.
3. Марченко О. С. Бізнес‐консалтинг : навч. посіб. Харків : Право, 2019. 204 с.
4. Соколенко В. А., Лінькова О. Ю. Основи управлінського консультування :
навч.‐метод. посіб. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. 216 с.
5. Тарасенко С. І. Управлінське консультування : конспект лекцій. Кам’янське :
ДДТУ, 2017. 149 с.
6. Hammond J. S., Keeney R. L., Raiffa H. The Hidden Traps in Decision Making.
Harvard Business Review. 1998. Sept. – Oct. URL: https://hbr.org/1998/09/the‐hidden‐
traps‐in‐decision‐making‐2 (дата звернення: 02.02.2023).
7. Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс : монографія / за ред.
В. А. Кротюка. Харків : ФОП Федорко М. Ю., 2021. 558 с.
8. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 02.03.2015
No 222‐VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222‐19 (дата звернення:
02.02.2023).
9. Про оцінку земель : Закон України від 11.12.2003 No 1378‐ІV. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378‐15 (дата звернення: 02.02.2023).
10. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02.06.2011 No 3460‐VI.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460‐17 (дата звернення: 02.02.2023). 11. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 No5076‐VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076‐17 (дата звернення:
02.02.2023).
12. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від
21.12.2017 No2258‐VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258‐19 (дата
звернення: 02.02.2023).
13. Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 No 922‐VIII. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/922‐19 (дата звернення: 02.02.2023).
14. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 No 2755‐VI. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755‐17 (дата звернення: 02.02.2023).
15. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, гро‐ мадського харчування та послуг : Закон України від 06.07.1995 No 265/95‐ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95‐вр (дата звернення: 02.02.2023). 16. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2011 No 2341‐III. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341‐14 (дата звернення: 02.02.2023).
17. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичай‐ ного стану : Закон України від 01.04.2022 No 2173‐IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2173‐20 (дата звернення: 02.02.2023).
18. Competitive Intelligence: Myths vs. Realities / Team Contify. 20 Oct. 2021 : Updated
on 7 July 2022. URL: https://www.contify.com/resources/blog/competitive‐intelligence‐ myths‐vs‐realities/ (дата звернення: 02.02.2023).
19. Information asymmetry. Wikipedia : The Free Encyclopedia : Last edited 1 Feb. 2023. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Information_asymmetry (дата звернення: 02.02.2023).
20. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.1996 No 236/96‐ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96‐вр (дата звернення: 02.02.2023).
21. Інформаційні війни очима професіоналів. Brandstory. Dec. 2, 2021. URL: https:// brandstory.com.ua/rejtingi/informacijni‐vijni‐ocima‐profesionaliv (дата звернення: 02.02.2023).
22. Snow B. 6 common decision‐making traps and tips to avoid them. Advantage. Jan. 7, 2019. URL: https://www.advantageperformance.com/6‐traps/ (дата звернення: 02.02.2023).
23. The 8 Traps of Decision Making. Working Resources : вебсайт. URL: http:// www.workingresources.com/professionaleffectivenessarticles/the‐8‐traps‐of‐decision‐ making.html (дата звернення: 02.02.2023).

Код DOI

10.31359/2411‐5584‐2023‐52‐1‐69

Цей запис також доступний на: Англійська

07.05.2023