Головна

  Шановні колеги!

Ми живемо в багатовимірному та взаємозалежному світі, який складно зрозуміти в ракурсі досліджень певної науки.

Тільки шляхом спільного творчого пошуку фахівців різних суспільних наук можна збагнути суперечності  сьогодення, визначити перспективи суспільного розвитку.

У сучасний період представники економічної науки виявляють велику зацікавленість у  дослідженні права як одного з найвпливовіших інститутів економічної діяльності. Учені-правознавці дедалі більше звертаються до економічної теорії як методу дослідження правовідносин.

Збірник наукових праць «Економічна теорія та право» базується на науковій концепції, яка виходить за межі існуючих  парадигм як економічної, так і правової наукової думки. Її змістом є розуміння взаємопов’язаного і взаємозалежного розвитку економіки і права та його синергетичного впливу на суспільні відносини в Україні та світі. Новою методологічною конструкцією економіко-правових досліджень суспільних явищ та процесів стає економічна теорія права. Вона спирається на категоріальний апарат економічної та правової науки, інтегрує методи, принципи й підходи їх наукового аналізу. Дослідження на таких концептуальних засадах мають значний теоретичний і практичний потенціал.

У контексті запропонованої наукової концепції автори статей,  фахівці з економічної теорії та права, будуть разом із читачами шукати істину. Кожен автор зможе знайти власний напрям досліджень і запропонувати власний підхід. І саме так, об’єднавши наші зусилля, ми будемо формувати нові економіко-правові знання, забезпечувати їх поширення та впровадження у суспільну практику, що є метою збірника наукових праць «Економічна теорія та право».

Редакційна колегія


Збірник наукових праць у міжнародних наукометричних базах і репозиторіях

        crossref     Index Copernicus International

                 Ulrich 

infobaseindex cite factor    Sis-Logo

 cosmos_logo_big    IIJIF-International Innovative Journal Impact Factor   academic     DRJI_Logo

    logo (1)   logo http://www.sciwindex.com/index.php/business-directory/1071/economic-theory-and-law/

oaji   logo_PBN_BETA_pl       logo2

ROAD

           Вернадский

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська