ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ IT-ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ ТА ЇХНЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автор

, докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри статистики, Україна, м. Львів
, аспірант кафедри статистики, Україна, м. Львів

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

28.03.2024

Номер випуску

2024 - 1 (56)

Cторінка

42-54

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

[331.522.4:004:005.332.4](477)»20»

ISSN print

2411-5584

Анотація

Постановка проблеми. Унаслідок повномасштабної російської військової агресії на ринку ІТ-послуг України зросли комерційні ризики, що зумовило зниження конкурентних позицій вітчизняної ІТ-індустрії. Через ризики руйнування інфраструктури, втрати зв’язку з українськими ІТ-фахівцями, іноземні замовники відмовляються від співпраці. Одним із проявів такої ситуації є зменшення попиту на ІТ-фахівців, рівня їхньої зайнятості, зростання обсягів міграції. Зазначені тенденції посилюють конкуренцію на ринку праці у сфері ІТ-індустрії та потребують нових підходів до формування політики збереження і розвитку людського капіталу в цій сфері.
Метою статті є визначити особливості людських ресурсів ІТ-індустрії України та оцінити вплив умов воєнного стану на їхню конкурентоспроможність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прискорений розвиток ІТ-індустрії сприяв збільшенню інтересу вітчизняних і закордонних дослідників до цієї галузі креативної економіки. Проблемам розвитку людського капіталу ІТ-індустрії України в довоєнний період присвячено праці таких вітчизняних дослідників, як О. Акіліна, Л. Ільїч, Л. Гальків, О. Карий, А. Цапулич, А. Процикевич. Серед закордонних авторів – К. Дуарте (C. H. C. Duarte), який досліджує доходи і вплив податкових стимулів на показники діяльності ІТ-компаній у Бразилії.
Російська військова агресія суттєво вплинула на стан і динаміку розвитку ІТ-індустрії, конкурентоспроможність її людських ресурсів, зумовивши необхідність переосмислення чинників її подальшого розвитку. У теперішній час публікації з питань людського капіталу ІТ-індустрії обмежуються здебільшого статистикою та аналітикою попиту і пропозиції фахівців на професійних порталах, без наукового узагальнення та аналізу, визначення загроз розвитку для вітчизняної економіки.
Виклад основного матеріалу. Людські ресурси ІТ-індустрії в Україні мають низку особливостей, які помітно відрізняють їх на ринку праці за соціально-демографічними, освітніми та професійними характеристиками, економіко-правовими особливостями зайнятості. За даними вивчення портрету IT-спеціаліста 2023 р., понад 80 % айтівців – це особи віком до 35 років, які живуть у великих містах-мільйонниках, майже три чверті з них – чоловіки. Попри поширені сумніви щодо важливості вищої освіти для роботи в IT, більшість фахівців цього сегмента ринку праці мають вищу освіту, займаються саморозвитком, використовуючи курси і тренінги, володіють англійською мовою на рівні Upper-Intermediate чи Advanced.
Економіко-правові особливості зайнятості в ІТ-індустрії виявляються у сфері соціально-трудових відносин, а саме: юридичному статусі зайнятості, системі оплати праці, доходах працівників. Переважна більшість ІТ-спеціалістів працюють як фізичні особи – підприємці. Особливістю ІТ-сегмента ринку праці є істотний розрив між доходами фахівців в ІТ-сфері та доходами в інших сферах економічної діяльності. Глобальна пандемія та російська військова агресія стали головними чинниками зростання обсягів дистанційної зайнятості в ІТ-секторі, де близько 80 % айтівців у 2023 р. повністю або частково працювали дистанційно.
З лютого 2022 р. в Україні стартував спеціальний режим для ІТ-галузі – «Дія City», що привело до нової форми співпраці між роботодавцями та фахівцями у сфері ІТ – гіг-контрактів. Ці контракти мали б об’єднати гнучкість ФОП-моделі та соціальні гарантії трудового договору. Проте за результатами опитування 2023 р., оприлюдненими на порталі DOU, лише 16 % респондентів підтримували гіг-контракти, а 46 % не розуміли сутності нової форми трудових відносин.
Попит і пропозиція робочої сили на ринку праці в ІТ-сегменті тісно корелюють зі станом і динамікою економічних показників розвитку ІТ-послуг. До початку повномасштабної війни ІТ галузь стрімко розвивалась шляхом залучення більшої кількості працівників через зростання обсягів замовлень, у тому числі внаслідок стрімкої діджиталізації в період COVID-19. За перший рік повномасштабної війни ІТ виявилась єдиною сферою, що зберегла позитивну динаміку розвитку. За даними НБУ та ІТ Ukraine Association, українська ІТ-індустрія у 2022 р. забезпечила майже половину всього експорту послуг на фоні загального зменшення експорту України.
В умовах продовження російської військової агресії конкурентне середовище ринку праці ІТ-індустрії характеризується помітним зменшенням вакансій унаслідок зниження обсягів іноземних замовлень, активними процесами міжрегіональної та професійної мобільності, структурними змінами в робочих місцях у зв’язку зі зростанням інвестицій в оборонний сектор. Чинником зменшення замовлень у вітчизняній ІТ-індустрії глобального характеру є рецесія ринку та сповільнення темпів цифровізації після завершення глобальної пандемії.
Висновки. Людські ресурси ІТ-індустрії в Україні мають низку соціально-демографічних, освітніх та інших особливостей, які суттєво впливають на конкурентоспроможність людського капіталу цієї галузі креативної економіки.
Забезпечення конкурентоспроможності людських ресурсів ІТ-індустрії в умовах війни і повоєнного відновлення пов’язано зі збереженням її талантів, довіри закордонних клієнтів, географічним розширенням ринків збуту ІТ-послуг, диверсифікацією видів діяльності, збільшенням замовлень для забезпечення обороноздатності України та її перемогою у війні з росією.
Коротка анотація статті
Анотація. Визначено особливості людських ресурсів IT-індустрії України, які пов’язані віковими, гендерними, освітніми характеристиками, юридичними формами зайнятості й доходами. Наведено результати аналізу впливу умов воєнного стану на конкурентоспроможність людського капіталу IT-індустрії України. Сформульовано висновок, що конкурентоспроможність людських ресурсів ІТ-індустрії України в умовах війни пов’язано зі збереженням її талантів, довіри клієнтів, географічним розширенням ринків збуту ІТ-послуг, диверсифікацією видів діяльності, збільшенням замовлень для забезпечення обороноздатності України та її перемоги у війні з росією.

Ключові слова

воєнний стан, ІТ-індустрія, конкурентоспроможність, людський капітал, людські ресурси, освіта, ринок праці, Україна.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

42-54

Список літератури

1. Akilina, O. V., & Ilich, L. M. (2018). Konkurentospromozhnist robochoi syly it-sfery cherez pryzmu transformatsii rynku pratsi [Competitiveness of labor-force IT-industry through prism of labor market transformations]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Uzhorod National University Herald. Series: International Economic Relations and World Economy, 18, part 1, 10–16. http://visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/18_1_2018ua/4.pdf [in Ukrainian].
2. DOU. (2023, March 20). Rynok pratsi pid chas viiny: 13 % aitivtsiv bez roboty, shche polovyna boitsia yii vtratyty [Labor market during the war: 13 % of IT specialists are without a job, another half are afraid of losing it]. https://dou.ua/lenta/articles/jobmarket-during-war-part-1/ [in Ukrainian].
3. DOU. (2023, April 22). Kudy pereikhaly IT-spetsialisty cherez viinu. Karta mihratsii [Where IT specialists moved due to the war. Migration map]. https://dou.ua/lenta/articles/war-migration-map [in Ukrainian].
4. DOU. (2023, April 28). Eksport IT-posluh znyzyvsia na 16 %. V IT Ukraine Association kazhut, shcho haluz vyishla na plato [IT services exports decreased by 16 %. IT Ukraine Association says the industry has reached a plateau]. https://dou.ua/lenta/news/exportsof-it-in-2023 [in Ukrainian].
5. DOU. (2023, July 10). Zarplaty ukrainskykh rozrobnykiv – lito 2023 [Salaries of Ukrainian developers – summer 2023]. https://dou.ua/lenta/articles/salary-reportdevs-summer-2023/ [in Ukrainian].
6. DOU. (2023, July 31). Ydemo na spad. DOU proanalizuvav dani Natsbanku shchodo IT-eksportu y zapytav v ekspertiv, koly ochikuvaty zrostannia (UPD) [Going downhill. DOU analyzed the NBU data on IT exports and asked experts when to expect growth (UPD)]. https://dou.ua/lenta/news/it-export-second-quarter-2023 [in Ukrainian].
7. DOU. (2023, August 29). Portret IT-spetsialista – 2023. Analityka [Portrait of an IT specialist 2023. Analytics].
https://dou.ua/lenta/articles/portrait-2023 [in Ukrainian].
8. DOU. (2023, September 4). Naibilsha kilkist vakansii z pochatku roku, 438 pozytsii dlia marketolohiv i znyzhennia popytu na Java. Ohliad IT-rynku pratsi, serpen 2023 [The largest number of vacancies since the beginning of the year, 438 positions for marketers and a decrease in demand for Java. IT job market overview, August 2023]. https://dou.ua/lenta/articles/it-job-market-august-2023 [in Ukrainian].
9. DOU. (2023, September 26). Nedovira do vlady vs zhodnoi moroky z podatkamy. Shcho rozpovidaiut aitivtsi pro hih-kontrakty [Distrust of the government vs. no hassle with taxes. What IT specialists say about gig contracts]. https://dou.ua/lenta/articles/whatit-specialists-say-about-gig-contracts [in Ukrainian].
10. Duarte, C. H. C. (2016). The influence of tax incentive and market regulation requirements on IT companies: Empirical evidence from the Brazilian industry. In 2016 IEEE 24th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW), Beijing, China, 2016 (pp. 239–248). https://doi.org/10.1109/REW.2016.047
11. Ilich, L. (2017). Strukturni transformatsii tranzytyvnoho rynku pratsi Ukrainy [Structural transformations of the transitive labor market of Ukraine]. Alerta.
12. IT Ukraine Association. (2022). Do it like Ukraine. https://itukraine.org.ua/files/reports/2022/DoITLikeUkraine2022.pdf [in Ukrainian].
13. Karyy, O., Halkiv, L., & Tsapulych, A. (2021). Rozvytok IT-sfery Ukrainy: Chynnyky ta napriamy aktyvizatsii [Development of the IT-sphere of Ukraine: Factors and directions of activation]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia “Problemy ekonomiky ta upravlinnia” – Journal of Lviv Polytechnic National University. Series of Economics and Management Issues, 5(1), 42–55. https://doi.org/10.23939/semi2021.01.042 [in Ukrainian].
14. Kornyliuk, R. (2023, September 28). IT development in Ukraine: Current situation and prospects. YC.Market. https://blog.youcontrol.market/it-development-in-ukrainecurrent-situation-and-prospects
15. Protsykevych, A. I. (2020). Derzhavne rehuliuvannia investytsiinoho protsesu na rynlu IT-posluh [State regulation of the investment process in the market of IT services] [Abstract of dissertation for the degree of candidate of economic sciences, Lviv Trade and Economic University] [in Ukrainian].
16. State Statistics Service of Ukraine. (2023). Average monthly wages by type of economic activity over the quarter in 2023. https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/gdn/snzp/snzp_ek/smzp_ek_23_ue.xlsx
17. UCluster. (2023). Top Ukrainian IT clusters. https://ucluster.org/en/school-of-startups/top-ukrainian-it-clusters.
18. Yatsenko, L. (2023). Rynok pratsi IT-sektoru v umovakh viiny: realii ta perspektyvy [Labor market of the IT sector in wartime: realities and prospects]. National Institute for Strategic Studies. https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/rynok-pratsi-itsektoru-v-umovakh-viyny-realiyi-ta-perpektyvy [in Ukrainian].

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2024-56-1-42

28.03.2024