MODERNIZATION AND DECENTRALIZATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT: CONTRADICTIONS AND COMPLEMENTARY INTERACTION

Author

, professor, Kharkiv, Svobody Sq. 4,
, Doctor of Science (Economics), docent, Professor of the Department of Economic Theory and International Economics, Ukraine, Kharkiv

In heading

Economic theory;

Signed print

07.06.2022

Issues number

2022-№2 (49)

Page

28-46

Type of articles

Scientific article

Code UDK

330.34

ISSN print

2411-5584

Abstract

The article summarizes modern methodological approaches to substantiating the need and directions for modernizing the economy. The actualization of the need for decentralization of power and the adoption of economic decisions as a component of the modernization process in the modern economic realities of Ukraine is disclosed. The complementarity and contradictions of modernization and decentralization are shown. It is concluded that it is necessary to develop a complementary model for the interaction of mutually directed processes of modernization and decentralization.

Keywords

decentralization, deconcentration, modernization project, innovation potential, reconstructive development.

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

Economic Theory and Law, 2022-2 2_28-46

Bibliography

1. Heyets, V. M. (2018). Ekonomichnu praktyku – na naukove pidgruntia [Economic practice – on the scientific basis]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 10, 3–9 [in Ukrainian].
2. Zvieryakov, M. I. (2018). Teoretychna paradyhma staloho rozvytku ta ukrainski realii [Theoretical paradigm of sustainable development and Ukrainian realities]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 10, 10–31. https://doi.org/10.15407/ economyukr.2018.10.010 [in Ukrainian].
3. Libanova, E. M. (2011). Modernizatsiia ekonomiky Ukrainy v konteksti sotsialnykh vyklykiv [Modernization of the economy of Ukraine in the context of social challenges]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and social economy, 1(15), 24–37 [in Ukrainian].
4. Malyi, I. (Ed.). (2017). Antykryzove upravlinnia natsionalnoiu ekonomikoiu [Anti-crisis management of the national economy]. KNEU [in Ukrainian].
5. Fedulova, L. I. (2017). Biznes-modeli innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv torhivli [Business models of the innovative development of trading companies]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu – Bulletin of the Kyiv National University of Trade and Economics, 3, 48–64 [in Ukrainian].
6. Shushkova, Yu. V. (2020). Analiz instytutsiinoho zabezpechennia tekhnolohichnoi modernizatsii ekonomiky Ukrainy [Analysis of institutional support of technological modernization of Ukrainian economy]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 4, 18–22. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.4.18 [in Ukrainian].
7. Girardet, H. (2014). Creating regenerative cities. Routledge.
8. Kubiszewski, I., Costanza, R., Franco, C., Lawn, P., Talberth, J, Jackson, T., &
Aylmer, C. (2013). Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress.
Ecological Economics, 93, 57–68. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.04.019.
9. Raskin, P. (2016). Jorney to Earthland: The Great Transition to Planetary Civilization.
Tellus Institute.
10. Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century
Economist. Random House.
11. Batukova, L. R. (2013). Upravleniye innovatsionnoy modernizatsiyey regiona:
institutsionalizatsiya metodov i instrumentov [Management of innovative modernization
of the region: institutionalization of methods and tools]. KUBiK [in Russian].
12. Bibik, N. V., & Shapoval, H. M. (2019). Analiz mizhnarodnoho dosvidu rozvytku terytorialnykh hromad ta vyznachennia napriamkiv yoho vprovadzhennia v Ukraini [An analysis of international experience of the development of territorial communities and the determination of the directions of its implementation in Ukraine]. Suchasnyi stan naukovykh doslidzhen ta tekhnolohii v promyslovosti – Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 2(8), 5–14. https://doi.org/10.30837/2522-
9818.2019.8.005 [in Ukrainian].
13. Boryslavska, O., Zaverukha, I., Zakharchenko, E., Kurinnyi, O., Shkolyk, A., &
Töpperwien, N. (2012). Detsentralizatsiia publichnoi vlady: dosvid yevropeiskykh krain ta perspektyvy Ukrainy [Decentralization of public power: the experience of European countries and prospects of Ukraine]. TOV “Sofiia” [in Ukrainian].
14. Dorosh, U. (2017). Do vyznachennia poniattia detsentralizatsiia vlady [Defining the concept of decentralization of power]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia – Efficiency of public administration, 3(52), part 2, 130–137. https://doi.org/10.33990/2070- 4011.52.2017.149455 [in Ukrainian].
15. Drobot, I. A. (2016). Detsentralizatsiia derzhavnoho upravlinnia: poniatiino- terminolohichnyi aspekt [Decentralization of public administration: conceptual and terminological aspect]. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka – Public administration: theory and practice, 2(16). http://mail.dridu.dp.ua/zbirnik/2016-02(16)/4. pdf [in Ukrainian].
16. Pihul, N. H., & Liuta, O. V. (2016). Zarubizhnyi dosvid provedennia detsentralizatsiinykh reform [Foreign experience of decentralization reforms]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 9, 684–689 [in Ukrainian].
17. Roman, V. (2013). Modeli detsentralizatsii vlady krain Yevropeiskoho Soiuzu [Models of government decentralization in the European Union]. Demokratychne vriaduvannia – Democratic governance, 12. https://science.lpnu.ua/uk/dg/vsi-vypusky/vypusk-12-2013/ modeli-decentralizaciyi-vlady-krayin-yevropeyskogo-soyuzu [in Ukrainian].
18. Hrytsenko, A. A. (2017). Arkhitektonika ekonomichnoi bezpeky [Architectonics of economic security]. NAN Ukrainy, DU “Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy” [in Ukrainian].
19. Hrazhevska, N. I., & Shemakhina, I. V. (2019). Konverhentno-dyverhentnyi rozvytok natsionalnykh ekonomik v umovakh finansializatsii [Convergent-saving development of national economies in the conditions of financing]. Biznes Inform – Business Inform, 5, 14–19 [in Ukrainian].
20. Yehorov, I. Yu. (Ed.). (2018). Rozvytok innovatsiinoi systemy Ukrainy v yevropeiskomu naukovo-tekhnolohichnomu prostori: naukova dopovid [Development of Ukraine’s innovation system in the European scientific and technological space: scientific report]. NAN Ukrainy, DU “Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy”. http://ief.org.ua/docs/sr/302.pdf [in Ukrainian].
21. Mingalyova, Zh. A. (2010). Institutsional’nyye aspekty ekonomicheskoy modernizatsii [Institutional aspects of economic modernization]. V mire nauchnyh otkrytij – In the world of scientific discoveries, 3-3, 134–139 [in Russian].
22. Mingalyova, Zh. A. (2012). Modernizaciya nacional’noj ekonomiki na osnove strategii innovacionnogo razvitiya [Modernization of the national economy based on the strategy of innovative development]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya – Modern problems of science and education, 2, 324–324 [in Russian].
23. Shumpeter, Y. (2007). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Kapitalizm, sotsializm i demokratiya [Theory of Economic Development. Capitalism, socialism and democracy]. Eksmo [in Russian].
24. Carniti, E., Cerniglia, F., Longaretti, R., & Michelangeli, A. (2019). Decentralization and economic growth in Europe: for whom the bell tolls. Regional Studies, 53(6), 775–789. https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1494382.
25. Sus, L. (2016, October 28). Provedennia detsentralizatsiinykh reform: uroky dlia Ukrainy [Conducting decentralization reforms: lessons for Ukraine]. In Finansovi instrumenty rehionalnoho rozvytku [Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. (28 zhovt. 2016 r.)] – Financial instruments of regional development [All-Ukrainian scientific- practical internet conference proceedings (October 28, 2016)] (pp. 20–23). ZhNAEU [in Ukrainian].
26. Tyrus, B. (2014). Modernizatsiia ekonomiky vidpovidno do vymoh konkurentsii na hlobalnykh rynkakh [Modernization of the economy in accordance with the requirements of competition in global markets]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia – Effectiveness of public administration, 41, 339–344 [in Ukrainian].
27. Ahmad, E., Bordignon, M., & Brosio, G. (2016). Multi-Level Finance and the Euro Crisis: Causes and Effects. Edward Elgar Publishing.
28. Shmyrova, N. V. (2010). Modernizatsiya rossiyskoy ekonomiki i osnovnyye puti yeye osushchestvleniya v sovremennyy period [Modernization of the Russian economy and the main ways of its implementation in the modern period]. Vestnik NNGU – Bulletin of NSU, 3-2. https://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-rossiyskoy-ekonomiki- i-osnovnye-puti-ee-osuschestvleniya-v-sovremennyy-period [in Russian].
29. Kraus, N., & Kraus, K. (2018). Tsyfrovizatsiia v umovakh instytutsiinoi transformatsii ekonomiky: bazovi skladovi ta instrumenty tsyfrovykh tekhnolohii [Digitization under institutional transformation of the economy: Basic components and tools of digital technologies]. Intelekt XXI – Intelligence XXI, 1, 211–214 [in Ukrainian].
30. Sachs, J., & Warner, A. (1995). Natural Resource Abundance and Economic Growth (NBER Working Paper Series, 5398). https://doi.org/10.3386/w5398.
31. Enright, M. (1993). The geographic scope of competitive advantage. In E. Dirven, J. Grocnewegen & S. van Hoof (Eds.), Stuck in the Region? Changing scales for regional identity (pp. 87–102).
32. Nova rehionalna polityka dlia novoi Ukrainy: analitychna dopovid [New Regional Policy for New Ukraine: Analytical Report]. (2017). Instytut suspilno-ekonomichnykh doslidzhen [in Ukrainian].
33. Storonianska, I. Z. (Ed.). (2019). Stale endohenne zrostannia rehioniv Ukrainy v umovakh detsentralizatsii [Sustainable endogenous growth of the regions of Ukraine in the conditions of decentralization]. DU “Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy” [in Ukrainian].
34. Wolfe, D. A. (2010). From Entanglement to Alignment: A Review of International Practice in Regional Economic Development. Mowat Publication, 6. https:// hdl.handle.net/1807/96200.
35. Partridge, M. D., & Rickman, D. S. (2010). Computable General Equilibrium (CGE) Modeling for Regional Economic Development Analysis. Regional Studies, 44(10), 1311–1328. https://doi.org/10.1080/00343400701654236.
36. Meyer-Stamer, J. (2007). Designing a Regional Development Agency: Options and Choices. Mesopartner working paper, 10. https://www.mesopartner.com/fileadmin/ media_center/Working_papers/mp-wp10_01.pdf.

Code DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2022-49-2-28

07.08.2022