РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічний аналіз права;

Signed print

21.11.2017

Issues number

2017 - № 4 (31)

Page

116 - 129

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:347.77/78

ISSN print

2411-5584

Abstract

Обґрунтовано концептуальні орієнтири для формування оптимальної національної моделі охорони і захисту прав інтелектуальної власності (ІВ). Основа: інституційно-функціональне призначення прав ІВ, узагальнення глобальних тенденцій розвитку сфери ІВ, урахування специфіки країни. На прикладі фармацевтичної галузі продемонстровано ризики та потенціал реформування сфери ІВ в Україні в контексті Угоди про асоціацію з ЄС.

Keywords

права інтелектуальної власності, оптимальний рівень, права людини, примусове ліцензування, режим вичерпання прав

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

116-129

Bibliography

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.14). URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-p.
2. Интеллектуальная собственность и развитие общества: время прагматики. М., 2013. URL: http://sk.ru/news/archive/2013/05/22.
3. Ахмедов Г. А., Войниканис Е. А., Глазунова К. Д., Зайченко Н. В. и др. Основные тенденции развития права интеллектуальной собственности в современном мире, в т. ч. новые объекты интеллектуальных прав и глобальная защита. М., 2017. 213 с. URL: https:/www.rvc.ru/upload/iblock/85d/Trends_in_Intellectual_Property.pdf.
4. Ворожевич А. С. Исключительное право и фундаментальные права человека: возможно ли избежать конфликта? Журнал Суда по интеллектуальным правам. URL: www.ipcmagazine.ru.
5. Ворожевич А. С. Вызовы современным патентным системам и правовые ответы на них. Вестник гражданского права. 2014. № 2. С. 44–100. URL: www. center-bereg.ru/b105.html.
6. Кашинцева О. Реформування законодавства в сфері фармації: чи можливо уникнути спекуляцій? Теорія і практика інтелектуальної власності. 2015. № 6. С. 5–9.
7. Кашинцева О. Примусове ліцензування винаходів у сфері фармації: перспективи для України та досвід ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 6. С. 5–9.
8. Олефір А. Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в Угоді про асоціацію України та ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 5. Ч. 1. С. 79–92.
9. Олефір А. Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в Угоді про асоціацію України та ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 6. Ч. 2. С. 94–107.
10. Олефір А. Обмеження сфери патентної охорони як засіб відновлення конкурентоспроможності фармацевтичної промисловості. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 1. С. 59–65.
11. Олефір А. Обмеження сфери патентної охорони як засіб відновлення конкурентоспроможності фармацевтичної промисловості. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 2. С. 28–38.
12. Андрощук Г. Інтелектуальна власність, інновації, економічний розвиток: опти- мальне співвідношення. Інтелектуальна власність. 2016. № 3. С. 4–7.
13. Андрощук Г. Громадське здоров’я, лікарські засоби й інтелектуальна власність: стан і проблеми. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 1. С. 73–84.
14. Андрощук Г. О. Національний режим вичерпання прав: кому це вигідно? Юридична газета. 2017. № 9. URL: www.yur-gazeta.com.ua.
15. Івахненко Ю. Яким чином регулятивні норми можуть розширити доступ населення до генеричних лікарських засобів? Закон і бізнес. 2017. № 2 (1300). URL: zib.com.ua.
16. Опалев С. Дж. Стиглиц: «Вот почему режим интеллектуальной собственности в США стоит нам жизней». 06.05.13. URL: https://republic.ru.
17. Левковець О. М. Юридичні послуги у сфері інтелектуальної власності: еконо- мічна та соціальна ефективність. Економічна теорія та право. 2016. № 3 (26). С. 124–137.
18. Бочарова Н. В. Правота и заблуждения относительно интеллектуальной собственности по Джозефу Стиглицу. Економічний нобелівський вісник. 2016. № 1 (9). С. 38–47. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua.
19. Редько В., Петренко Т., Даневич Б. Захист прав інтелектуальної власності як одна із складових розвитку фармацевтичного ринку України. Інтелектуальна власність. 2016. № 6. С. 34–37.

Code DOI

14.11.2017