МОДЕРНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: НЕОБХІДНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, пл. Свободи, 4

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

23.11.2018

Issues number

2018 - № 4 (35)

Page

32-43

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.340

ISSN print

2411-5584

Abstract

Узагальнюючи підходи до оцінки сучасної модернізації, автор виділяє її істотну особливість – спрямованість на людину, її якість життя. Гармонійний розвиток економіки і суспільства передбачає їх одночасний взаємообумовлений розвиток. Ефективна економіка базується на інклюзивному інституціональному режимі, що перетворюється на вихідну технологію модернізації національної економіки.

Keywords

модернізація, інклюзивний розвиток, якість життя, ефективна економіка, соціальний капітал, глобалізація, економічна політика.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

32-43

Bibliography

1. Антикризове управління національною економікою: монографія / за заг. ред. І. Малого. Київ: КНЕУ, 2017. 368 с.
2. Соскін О. І. Народний капіталізм: економічна модель для України: монографія. Київ: ІТС, 2014. 396 с.
3. Ещенко П. С. Украинская «великая депрессия» и как из нее выйти? Киев: ВД «Дакор», 2017. 248 с.
4. Гриценко А. Реконструктивний економічний розвиток: зміст, основні напрями і вектор соціальної справедливості. Економічна теорія. 2016. № 4. С. 5–19.
5. Яременко О. Суперечлива єдність економічної ефективності та соціальної справедливості як чинник функціонування та еволюції економічних систем. Економічна теорія. 2016. № 4. С. 19–33.
6. Тарасевич В. М., Завгородня О. О. Національний економічний патріотизм та еволюційні імперативи макроекономічної динаміки. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 6 (180). С. 6–12.
7. Atkinson A. B., Marlier E. Analysing and Measuring Social Inclusion in a Global Context. New York: United Nations, 2010. 68 p.
8. Sen A. Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny. Social Development Papers. 2000. № 1. 54 р.
9. Acemoglu D., Robinson J. Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. New York: Crown Publishers, 2012. 571 p.
10. The Inclusive Growth and Development Report 2017. Geneva: World Economic Forum, 2017. 75 p.
11. Колодко Г. В. Куда идет мир: политическая экономия будущего / пер. с пол. Ю. Чайникова. Москва: Магистр, 2014. 528 с.
12. Рих А. Хозяйственная этика / отв. ред. В. В. Сапов; пер. с нем. Е. М. Довгань. Москва: Посев, 1996. 810 с.
13. Лист Ф. Национальная система политической экономии / пер. с нем. под ред. К. В. Трубникова. Санкт-Петербург: А. Э. Мартенс, 1891. 486 c.
14. Обзорный доклад о модернизации в мире и в Китае (2001–2010) / под ред. Хэ Чуаньци; пер. с англ. под общ. ред. Н. И. Лапина. Москва: Весь Мир, 2011. 256 с.
15. Бузгалин А., Колганов А. Глобальный капитал: в 2 т. Т. 2: Теория. Глобальная гегемония капитала и ее пределы. Москва: Магистр, 2015. 904 с.
16. Амосов О., Гавкалова Н. Влияние модернизации на архетипику государственного управления. Публичное управление: теория и практика: Специальный выпуск. 2012. С. 6–13.
17. Тютюнникова С. В., Бервено О. В. Модернізації управління національною економікою в контексті забезпечення якості життя. Антикризове управління національною економікою: монографія / за заг. ред. І. Малого. Київ: КНЕУ, 2017. Підрозд. 4.4. С. 298–311.

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-35-4-32

16.11.2018