ВПЛИВ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Маршала Бажанова, 17

В рубрицi

Економічний аналіз права;

Signed print

21.09.2018

Issues number

2018 - № 3 (34)

Page

105-118

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

336.226.1

ISSN print

2411-5584

Abstract

Постановка проблеми. Податкова політика держави впливає на економіку. Для прогнозування показників економічного розвитку країни і розробки дієвих методів господарювання важливими є емпіричні дослідження ефективності фіскального навантаження на виробників. Механізм впливу оподаткування на економічні показники (зокрема, впливу ставок прямих податків на ефективність діяльності суб’єктів господарювання) в українських сучасних реаліях поки що вивчений недостатньо. А ефективність методів використання системи оподаткування для активізації економічної діяльності підприємств і фізичних осіб, а також стимуляції економічного розвитку країни є низькою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теми взаємозв’язку між структурою податків і економічним зростанням торкалися економісти різних країн. Останнім часом до означеної теми зверталися автори як загальнотеоретичних праць (E. Engen, J. Skinner, W. Gale, A. Samwick та ін.), так і робіт, у яких проаналізовано залежність економічної ситуації від податків у конкретних регіонах і країнах (J. M. Arnold, L. Bernardi, J. Branson, C. A. K. Lovell, Han Wu, Ke Gao, Ming Chen та ін.). Зв’язок принципів оподаткування в Україні з економічним зростанням розглянув Ю. І. Турянський в аспекті впливу податкової політики на міжнародну конкурентоспроможність і європейську інтегрованість країни. Важливими є встановлення ролі впровадженої і Україні фіскальної політики в економічному розвитку країни, врахування досвіду інших країн.
Формулювання цілей. Метою статті є виявлення впливу ставок прямих податків на ефективність діяльності юридичних і фізичних осіб, залежності від цього впливу зміни рівня економічного розвитку країни (на прикладі України та країн Східної Європи).
Виклад основного матеріалу. Податкова політика – найважливіший інструмент підвищення зацікавленості суб’єктів господарювання в активізації економічної діяльності всередині країни, розширення обсягів зовнішньої торгівлі та забезпечення припливу іноземних інвестицій. В Україні в останні п’ять років зростання ставки податку на доходи фізичних осіб та зниження ставки податку на прибуток підприємства призвели до того, що надходження до бюджету коштів від податку першого типу збільшилося, а від другого – різко скоротилося. Тобто, незважаючи на зниження податкової ставки, підприємства всіляко ухиляються від сплати податків, вводять доходи у тіньовий сектор і значно знижують обсяг виробництва. Однак, як показує досвід країн Східної Європи, чим вищі ставки оподаткування податком на прибуток, тим вища активність суб’єктів господарювання. Отже, необхідно вибудувати оптимальну систему оподаткування і роботу державного фінансового сектору в цілому, щоб активізувати економічну діяльність юридичних і фізичних осіб.
Оптимальне застосування прямого оподаткування позитивно вплине на рівень економічного розвитку країни: для населення зростуть середньомісячна заробітна платня, індекси прожиткового мінімуму, безпеки і здоров’я; підприємствам будуть забезпечено стабільне економічне зростання, збільшення обсягу іноземних інвестицій та активізація інноваційної діяльності; держава отримає зростання ВВП, доходів бюджету, показників якості життя та індексу купівельної спроможності населення.
Висновки. Баланс прямого і непрямого оподаткування у фіскальній системі країни впливає на ефективність діяльності суб’єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб), від яких залежить обсяг виробленого ВВП, а також економічний розвиток будь-якої країни. Для оптимізації системи оподаткування можна застосувати такі методи, як підвищення прозорості контролю державних видатків бюджету, стимуляція діяльності фіскальних органів щодо забезпечення високого рівня збирання податків, недопущення виведення прибутків підприємств в офшорні зони, контроль обороту готівкового розрахунку і негрошових форм розрахунку, застосування диференційованих ставок прямого оподаткування для підприємств за галузями та масштабами виробництва.
Коротка анотація статті
Анотація. У статті розглянуто податкову політику як найважливіший фактор економічного розвитку країни і ефективний інструмент стимуляції активності суб’єктів господарювання – фізичних і юридичних осіб. Простежено динаміку частки прямих податків у загальному обсязі податкових надходжень до бюджету, систематизовано результати впливу прямого оподаткування на економічну активність у країні (її населення, підприємств та інституту держави). Запропоновано методи оптимізації системи оподаткування України для стимуляції економічного зростання.

Keywords

пряме оподаткування, непряме оподаткування, суб’єкти господарювання, ставка податку, фіскальна політика, ВВП, індекс якості життя.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

105-118

Bibliography

1. Ahmad, N., Ahmad, A., & Yasmeen, K. (2013). The Impact of Tax on Economic Growth of Pakistan: An Ardl Approach. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3 ( 1 1 ) , 3 9 2 – 3 9 8 . Retrieved from https://www.textroad.com/pdf/JBASR/J.%20Basic.%20Appl.%20Sci.%20Res.,%203(11)392–398,%202013.pdf.
2. Arnold, J. (2008). Do Tax Structures Affect Aggregate Economic Growth?: Empirical Evidence from a Panel of OECD Countries. OECD Economics Department Working Papers, 643. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/236001777843. pdf?expires=1537350835&id=id&accname=guest&checksum=5B9102B4AA8A89B 27B1AD7C52DB2D40C.
3. Bernardi, L. (2005). Tax systems and tax reforms in new EU members. London; New York: Routledge.
4. Bernardi, L. (2008). Tax systems and tax reforms in Latin America. London; New York: Routledge.
5. Besley, T., & Persson, T. (2014). Why Do Developing Countries Tax So Little? Journal of Economic Perspectives, 28(4), 99–120. Retrieved from http://piketty.pse.ens.fr/files/ BesleyPersson2014JEP.pdf.
6. Branson, J., & Lovell, C. A. K. (2001). A Growth Maximising Tax Structure for New Zealand. International Tax & Public Finance, 8(2), 129–146. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.196.7860&rep=rep1&type =pdf.
7. Chigbu, E. E., Linus, E., & Appah, E. (2012). An Empirical Study on the Causality Between Economic Growth And Taxation in Nigeria. Current Research Journal of Economic Theory, 4(2), 29–38. Retrieved from http://maxwellsci.com/print/crjet/v4 29 38.pdf.
8. Edame, G. E., & Okoi, W. W. (2014). The Impact of Taxation on Investment and Economic Development in Nigeria. Academic Journal of Interdisciplinary Studies MCSER Publishing, Vol 3, 4, July. Retrieved from http://www.mcser.org/journal/index.php/ ajis/article/view/3091/3047.
9. Engen, E., & Skinner, J. (1996). Taxation and economic growth. National Tax Journal, 49(4), 617–642. Retrieved from https://www.ntanet.org/NTJ/49/4/ntj-v49n04p617- 42 taxation-economic-growth.pdf?v=%CE%B1&r=9333136145384471.
10. Ferede, E., & Dahlby, B. (2012). The impact of tax cuts on economic growth: Evidence from the Canadian provinces. National Tax Journal, 65(3), 563–594. Retrieved from https://www.ntanet.org/NTJ/65/3/ntj-v65n03p563-94 impact-tax-cuts-economic.pdf.
11. Gale, W., & Samwick, A. (2014). Effects of Income Tax Changes on Economic Growth. Tax policy center, September 9. Retrieved from https://www.brookings.edu/wp-content/ uploads/2016/07/09_Effects_Income_Tax_Changes_Economic_Growth_Gale_Samw. ick_.pdf
12. Gale, W., Krupkin, A., & Rueben, K. (2015). The Relationship between Taxes and Growth: New Evidence. National Tax Journal, 68(4), 919–942. Retrieved from https:// www.brookings.edu/research/the-relationship-between-taxes-and-growth-at-the-state-level-new-evidence/. 115
13. Han Wu, Ke Gao, & Ming Chen. (2017). A Study on the Optimization of Tax Structure from the Perspective of Economic Growth. International Journal of Business and Economics Research, 6(5), 9 3–9 9. Retrieved from http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijber.
14. Johansson, A., Heady, C., Arnold, J., Brys, B., & Vartia, L. (2008). Taxation and Economic Growth. OECD Economic Department Working Paper, 620. Retrieved from https:// www.oecd-ilibrary.org/docserver/241216205486.pdf?expires=1537352630&id=id&a ccname=guest&checksum=72E7AB0261A096A9BDCB042F27F11106.
15. Kalaš, B., Mirović, V., & Andrašić, J. (2017). Estimating the impact of taxes on the economic growth in the United States. Economic Themes, 55(4), 481–499. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/322719218_Estimating_the_Impact_ of_Taxes_on_the_Economic_Growth_in_the_United_States.
16. Katz, C. J., Mahler, V. A., & Franz, M. G. (1983). The Impact of Taxes on Growth and Distribution in Developed Capitalist Countries: A Cross-National Study. The American Political Science Review, Vol. 77, 4 (Dec.), 871–886. Retrieved from https:// www.jstor.org/stable/1957563?seq=1#page_scan_tab_content.
17. Ministry of Finance of Ukraine. (2018). Dokhody derzhbiudzhetu Ukrainy. [State Budget Revenues of Ukraine]. Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/ gov/income/.
18. Myles, G. (2000). Taxation and Economic Growth. Fiscal Studies, 21(1), 141–168. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475–5890.2000. tb00583.x.
19. Numbeo (2018). Database of user contributed data about cities and countries worldwide. Retrieved from https://www.numbeo.com.
20. Podatkovyj kodeks Ukrainy. [Tax Code of Ukraine]. (2018). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755–17.
21. Tax rates in Europe. (2018). Wikipedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/ Tax_rates_in_Europe.
22. The World Bank Group. (2017). Doing Business. Retrieved from https://gtmarket.ru/ news/2016/10/26/7312.
23. Turiansk, Yu. Y. (2014). Vliyaniye nalohov na ekonomycheskoye razvitiye Ukrainy i yeyo intehratsii v evropeiskoye prostranstvo [The impact of taxes on economic development of Ukraine and its integration into the European space]. European science review, Section 17, 252–256. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-nalogov-na-ekonomicheskoe-razvitie-ukrainy-i-ee-integratsii-v-evropeyskoe-prostranstvo.
24. UNECE Statistical Database. (2017). Retrieved from http://w3.unece.org/PXWeb2015/ pxweb/en/STAT/STAT__20 ME__2 MENA/01_en_MECCGDPExpPerCapY_r.px/ table/tableViewLayout2/?rxid=7c16f840 4901 4bfd-aaad-332dcc36f594.

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-34-3-105

04.09.2018