КОНКУРЕНТНА ДІАГНОСТИКА ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ: СВІТОВА ПРАКТИКА ТА ЇЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічний аналіз права;

Signed print

27.11.2015

Issues number

2016 - № 1 (24)

Page

76-86

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:334.72:340(100)

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розкрито зміст понять «конкурентна діагностика» і «конкурентоспроможність фірми». Аргументовано особливості визначення рівня конкурентоспроможності юридичної фірми шляхом використання аналітичних продуктів; аналізу фінансових показників діяльності; позиціонування у міжнародних та національних рейтингах. Проаналізовано методику оцінювання індивідуальної конкурентоспроможності українських юристів.

Keywords

Юридична фірма, конкурентна діагностика, конкурентоспроможність юридичної фірми, рейтинг юридичної фірми.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 76-86

Bibliography

1. Юридична фірма: пошук моделі ефективного менеджменту : наук.-практ. вид. / Л. С. Шевченко, С. М. Макуха, О. С. Марченко та ін. – Х. : Право, 2014. – 204 с.
2. Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы : монография / Л. С. Шевченко, В. И. Торкатюк, Н. А. Кизим, А. Л. Шутенко. – Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2008. – 240 с.
3. Менеджмент юридичної фірми [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Л. С. Шевченко, С. М. Макуха, О. С. Марченко, І. А. Вовк, О. В. Овсієнко. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. – 135 с. – Режим доступу : http://library.nulau.org.ua.
4. Діденко Є. О. Управління конкурентоспроможністю юридичної компанії на основі визначення ключових факторів успіху в умовах насиченого конкурентного середовища [Електронний ресурс] / Є. О. Діденко, А. Г. Ткаченко // Технології та дизайн. – 2014. – № 4 (13). – Режим доступу: http://knutd.com.ua/ publications/pdf/Ukrainian_editions/Didenko2015052215.pdf.
5. Nexis [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nexis.com/auth/
signonform.do?localeParams=en_US_ukBusiness; http://www.lexisnexis.com/en-us/home.page.
6. Руженцева Є. PRоект року [Електронний ресурс] / Є. Руженцева // Укр. юрист. – 2014. – № 11. – Режим доступу: http://jurist.ua/?article/787.
7. Дугинова Н. Юридичний маркетинг – зона кабінетних досліджень [Електронний ресурс] / Н. Дугинова. – Режим доступу: http://pravotoday.in.ua/ua/press-centre/publications/pub-897.
8. Нікітіна, І. Фінансовий квест [Електронний ресурс] / І. Нікітіна // Укр. юрист. – 2013. – № 4. – Режим доступу: http://jurist.ua/?article/394.
9. Шерстюк В. Новий формат. Послуги Due diligence включають не лише юридичний аудит [Електронний ресурс] / В. Шерстюк // Консалтинг в Україні. Єдиний журнал про консалтинг. – Режим доступу: http://consulting-ua.com/wp-content/uploads/2012/10/08‑09‑2007_newf1.doc.
10. Участие юридической фирмы в рейтингах: маркетингу на заметку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://365communications.com/2015/04/28/uchastieuridicheskoi-firmi-v-reitingah.
11. 50 ведущих юридических фирм Украины 2015 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://top50.com.ua/ru/2015.
12. Осмоловська О. Клієнтський вибір – ТОП-100 найкращих юристів України 2014 [Електронний ресурс] / О. Осмоловська. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/actual/klientskiy-vibir--top100-naykrashchih-yuristiv-ukrayini2014.html.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

11.11.2015