АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІї ЯК СИСТЕМА ОКРЕМИХ СКЛАДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.11.2015

Issues number

2016 - № 1 (24)

Page

113-123

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.546

ISSN print

2411-5584

Abstract

Постановка проблеми. У законодавстві України про захист економічної конкуренції питання диспозиції такого правопорушення, як антиконкурентні узгоджені дії, визначено недостатньо чітко.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового регулювання економічної конкуренціїї, антимонопольного регулювання та конкурентної політики держави є досить актуальним і популярним зараз. Дослідженнями в цій сфері займаються такі вчені, як Г. Андрощук, О. Безух, В. Базилевич, О. Бакалінська, С. Валітов, В. Геєць, Ю. Журик, Б. Кваснюк, В. Лагутін, Н. Малахова, Т. Удалов, I. Шумило та ін.
Формулювання цілей. Мета статті — проаналізувати конкуренційне законодавство, зокрема щодо правопорушень антимонопольно-конкурентного права, а саме що стосується антиконкурентних узгоджених дій, визначити їх види та напрями удосконалення законодавства в цьому напрямі.
Виклад основного матеріалу. Серед основних правопорушень у сфері конкуренційного законодавства виділяють антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання, які являють собою домовленості між суб’єктами господарювання з приводу встановлення певних цін, або певних обмежень щодо інших суб’ктів господарювання, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання чи споживачів. Антиконкурентні узгоджені дії — це завжди змова двох і більше суб’єктів, на відміну від такого правопорушення, як зловживання монопольним становищем, де суб’єкт як правило одиничний.
На відміну від законодавства зарубіжних країн, де зустрічається поняття «картель», під яким слід розуміти одну з форм об’єднання підприємств на договірній основі, в українському законодавстві існує поняття антиконкурентні узгоджені дії, яким притаманні дві основні ознаки картелів, а саме змова і таємність.
За характером взаємовідносин учасників на ринку антиконкурентні узгоджені дії поділяються на горизонтальні, вертикальні, конгломератні та змішані. За кінцевою метою антиконкурентні узгоджені дії поділяють на антиконкурентні узгоджені дії щодо ціноутворення; щодо диференціації продукції; щодо бар’єрів входження на ринок та проти конкурентів. Інша класифікація поділяє антиконкурентні угоди на
прямі й непрямі. І, нарешті, залежно від форми домовленості учасників змови, їх поділяють на формальні (офіційно укладені договори) і неформальні (відсутність підтверджуючих документів).
Для виявлення антиконкурентних узгоджених дій (картелю) АМКУ необхідно отримати докази існування змови між відповідними суб’єктами. Для цього органами АМКУ використовується низка основних повноважень, зокрема, дослідження ринків, проведення перевірок суб’єктів господарювання та інші передбачені законодавством повноваження. Проте, як показує практика, застосування конкурентного законодавства та використання основних повноважень не є достатнім інструментом для отримання доказів порушення.
Висновки. Проаналізувавши конкуренційне законодавство, визначено види антиконкурентних узгодженних дій залежно від різних критеріїв.
Для реальної боротьби з картельними змовами, або антиконкурентними узгодженими діями, існує неохідність доопрацювання антимонопольного законодавства України, бо наведений у законодавстві перелік антиконкурентних узгоджених дій не є вичерпним. На нашу думку, перелік антиконкурентних узгоджених дій повинен бути чітко окресленим для того, щоб не було підстав для «домислення» при кваліфікації конкретних дій суб’єктів господарювання як протиправних.

Keywords

Правове забезпечення економічної конкуренції, антимонопольно-конкурентна політика держави, антиконкурентні узгоджені дії, картельні змови.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 113-123

Bibliography

ні

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

10.11.2015