ІСТОРІЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

23.05.2012

Issues number

2012 - № 2 (9)

Page

178-188

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346/5(477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено та проаналізовано досвід становлення регуляторної політики як напряму державної діяльності, спрямованого на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та іншими органами державної влади і суб’єктами господарювання. Надано аналіз сучасного становища регуляторної політики у сфері господарської діяльності в Україні. Запропоновано внесення до концепції державної регуляторної політики інституціональних змін.

Keywords

Регуляторна політика, економічна політика, дерегуляція, адміністративна реформа, організаційно-господарські повноваження, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 178-188

Bibliography

1. Юлдашев О. Х. Проблеми вдосконалення регуляторної політики в Україні : монографія / О. Х. Юлдашев. — К., 2005. — 360 с.
2. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності в Україні : довідник / Ю. А. Авксентьєв, Г. М. Білоус, К. О. Ващенко та ін. — К. : Логос, 2004. — 183 с.
3. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. — М. : Новое изд-во, 2007. — 224 с.
4. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : Закон України від 11.09.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 2004. — № 9. — Ст. 79.
5. Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва : Указ Президента України від 12.05.2005 р. № 779 // Офіц. вісн. України. — 2005. — № 49. — Ст. 3049.
6. Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики : Указ Президента України від 01.06.2005 р. № 901 // Офіц. вісн. України. — 2005. — № 22. — Ст. 1193.
7. Про концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності : Указ Президента України від 03.09.2007 р. № 816 // Офіц. вісн. України. — 2007. — № 30. — Ст. 602.
8. Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного регулювання господарської діяльності : Указ Президента України від 09.08.2008 р. № 698 // Офіц. вісн. Президента України. — 2008. — № 31. — Ст. 955.
9. Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади : постанова Каб. Міністрів України від 11.02.2004 р. № 150 // Офіц. вісн. України. —
2004. — № 6. — Ст. 323.
10. Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта : постанова Каб. Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 10. — Ст. 612.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

28.03.2012