2017 - № 2 (29) 2010 - № 1 2010 - № 2 2010 - № 3 2011 - № 1 (4) 2011 - № 2 (5) 2011 - № 3 (6) 2011 - № 4 (7) 2012 - № 1 (8) 2012 - № 2 (9) 2012 - № 3 (10) 2012 - № 4 (11) 2013 - № 1 (12) 2013 - № 2 (13) 2013 - № 3 (14) 2013 - № 4 (15) 2014 - № 1 (16) 2014 - № 2 (17) 2014 - № 3 (18) 2014 - № 4 (19) 2015 - № 1 (20) 2015 - № 2 (21) 2015 - № 3 (22) 2015 - № 4 (23) 2016 - № 1 (24) 2016 - № 2 (25) 2016 - № 3 (26) 2016 - № 4 (27) 2017 - № 1 (28) 2017 - № 2 (29) 2017 - № 3 (30) 2017 - № 4 (31) 2018 - № 1 (32) 2018 - № 2 (33) 2018 - № 3 (34) 2018 - № 4 (35) 2019 - № 1 (36) 2019 - № 2 (37) 2019 - № 3 (38) 2019 - № 4 (39) 2020 - № 1 (40) 2020 - № 2 (41)

Економічна теорія

ВАДИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЕСТРУКЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

ЛЮДИНА В ТЕОРІЯХ ГОСПОДАРСТВА: СТАНОВЛЕННЯ ВСЕЗАГАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА

МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

СУПЕРЕЧНОСТІ, ЦІЛІ, СУБ’ЄКТИ ТА НАСЛІДКИ ІННОВАЦІЙ

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ЗА УЧАСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ МІГРАЦІЇ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Економічна теорія права

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ІНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАГЛЯДУ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Право

ВИКЛЮЧНІ ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЩОДО ОБ’ЄДНАНЬ АСОЦІЙОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХОЛДИНГОВОГО ТИПУ

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВІРНИХ ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЧЛЕНІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕЯКІ СКЛАДОВІ ВІКТИМНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗАХИСТ СПОЖИВАЧІВ ВІД МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

ПОТЕНЦІЙНІ ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖБК У КОНТЕКСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

ТЕХНІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ І ПОСИЛЕННЯ ОХОРОНИ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ — ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПРЕДМЕТА ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ

ІСТОРІЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ