ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ

Автор

, докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри теоретичної та прикладної економіки, Україна, м. Львів
, кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри теоретичної та прикладної економіки, Україна, м. Львів

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

22.12.2023

Номер випуску

2023-№4 (55)

Cторінка

95-114

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

658.581

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті сформульовано основні тези та висновки за результатами роботи VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики». Визначено важливе завдання конкурентної політики як у воєнний, так і поствоєнний періоди. Наголос зроблено на поєднанні правових та економічних підходів у роботі контрольно-наглядового органу у сфері конкуренції, співпраці науки, публічного управління та бізнесу. Сформульовано важливість ринкової аналітики в публічній сфері для економічного розвитку регіонів і держави загалом.

Ключові слова

конкуренція, конкурентна політика, публічна сфера, ринок, державна влада.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

95-114

Список літератури

1. Athey S., Pittman R., Zhang F. The Year in Review: Economics at the Antitrust Division 2021–2022. Review of Industrial Organization. 2022. Vol. 61, No. 4. P. 439-447. DOI: https://doi.org/10.1007/s11151‑022‑09884‑9.
2. Ordover J. A., Pittman R. W., Clyde P. Competition Policy for Natural Monopolies in a Developing Market Economy. De-monopolization and Competition Policy in Postcommunist Economies : imprint / ed. by B. Slay. New York : Routledge, 2019. P. 159–193. URL: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429046711-6 (дата звернення: 30.11.2023).
3. Mazaraki A., Gerasymenko A. Challenges to Competition in the Digital World. 4th Eastern European Conference of Management and Economics: Knowledge Transfer for Sustainable Development in Digital Global Societies. Ljubljana School of Business, 2022. P. 2–11.
4. Концептуально-методологічні трансформації економічної теорії XXI століття : монографія / А. А. Мазаракі, В. Д. Лагутін, А. Г. Герасименко та ін. ; за ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 344 с.
5. Уманців Ю. М., Шкуропадська Д. Б. Інституційні детермінанти конкурентної політики на ринку фінансових послуг. Економіка України. 2022. № 11. С. 26–46.
6. Neuwirth R. J., Ramaswamy M. P., Svetlicinii A. Fostering Technology in a Multilingual Learning Environment. Comparing Online Legal Education: Past, Present and Future / L. Nottage, M. Ibusuki (Eds.). Intersentia, 2023. P. 159–181. URL: https://www.researchgate.net/publication/372067174_RJNPRAS_Comparing_Online_Legal_Education_Macao_Excerpt (дата звернення: 30.11.2023).
7. Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a single market for digital services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065 (дата звернення: 30.11.2023).
8. Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council 2022/1925 of 14 September 2022 on contestable and fair markets in the digital sector and amending Directives (EU) 2019/1937 and (EU) 2020/1828 (Digital Markets Act). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1925 (дата звернення: 30.11.2023).
9. Швед Ю. Вплив пандемії COVID-19 на корпоративні злиття та поглинання. Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових явищ : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернівці (Україна, 20 трав. 2021 р.). Чернівці : Технодрук, 2021. С. 360–364.
10. Kiliievych O. Public policy ecosystem: definition, structure, functioning, application. Public policy, governance and communications in the EU member states and candidate countries : post-conference monograph / gen. ed. by G. Riabtsev, V. Tertychka ; National University of Kyiv-Mohyla Academy et al. Kyiv : NaUKMA, 2023. P. 9–19.
11. Skubis I., Akahome J., Bijańska J. The brain drains syndrome and the role of responsible leadership in health care service organization in Nigeria. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. 2023. No. 176. P. 599–615. DOI: https://doi.org/10.29119/1641-3466.2023.176.34.
12. Wronka-Pośpiech M., Frączkiewicz-Wronka A. The use of ICT for achieving the objectives of the business model – social enterprise perspective. Polish Journal of Management. 2014. Vol. 10, No. 2. P. 33–42.
13. Pandey A. Online Learning: The Future of Education. International Scientific Conference “Research, Development and Innovation from the Perspective of the Global Ethics”, April 15, 2022. 3rd ed. Chișinău, Republic of Moldova, 2022. URL: http://www.repository.utm.md/bitstream/handle/5014/20507/Conf-Cercetaredezvoltare-inovare-Perspectiva-eticii-globale-2022-p59.pdf (дата звернення: 30.11.2023).

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2023-55-4-95

22.12.2023