ОБЛІК В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО­-ГУМАНІСТИЧНОГО ВЕКТОРА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Автор

, віцепрезидент, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної, Україна, м. Київ

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

18.02.2022

Номер випуску

2022-№1 (48)

Cторінка

122-127

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

657.421.3:339.166.5

ISSN print

2411-5584

Анотація

Досліджено актуальність, теоретичну обґрунтованість і методологічне значення монографії «Облік об’єктів інтелектуальної власності», авторами якої є провідні науковці Київського національного торговельно-економічного університету Г. В. Уманців і І. К. шушакова. Проаналізовано зміст та структуру монографії, логіку викладення матеріалу. Аргументовано можливість використання монографії в освітньому процесі закладів вищої освіти.

Ключові слова

інтелектуально-гуманістичний вектор розвитку, моделі інноваційної діяльності, інтелектуальна власність, комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності, облік, монографія

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-1-122-127

Список літератури

1. Пирожков С., Хамітов Н. Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини. Київ : Наук. думка, 2020. 256 с.
2. Пирожков С. І., Хамітов Н. В. Цивілізаційний проект України: від амбіцій до реальних можливостей. Вісник НАН України. 2016. No 6. С. 45–52.
3. Уманців Г., Мартинів (шушакова) І. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності в Україні. Банківська справа. 2016. No2. С. 85–93.
4. Уманців Г. В., Мартинів (шушакова) І. К. Облік об’єктів права інтелектуальної власності. Вісник Київського національного торговельно-економічного універси- тету. 2017. No 4. С. 139–157.
5. Уманців Г. В., Мартинів (шушакова) І. К. Інституційне регулювання комерціа- лізації об’єктів інтелектуальної власності. Економічна теорія та право. 2018. No 4. С. 136–153.
6. Уманців Г., Мартинів (шушакова) І. Глобальний вимір розвитку інтелектуальної власності. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. No 2. С. 86–99.
7. Уманців Г. В., Мартинів (шушакова) І. К. Обліково-аналітичне забезпечення комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Облік і фінанси. 2019. No3. С. 55–60.
8. Уманців Г., Шушакова І. Контрольовані операції з нематеріальними активами у контексті плану дій BEPS. Вісник Київського національного торговельно-еко- номічного університету. 2021. No 1. С. 101–118.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2022-48-1-122

31.05.2022