ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ПОВЕДІНКУ РИНКУ ПРАЦІ В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 61, Chișinău 2005, Молдова

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

24.09.2021

Номер випуску

2021-№3 (46)

Cторінка

8-21

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

33.05-044.372:331.5(478)

ISSN print

2411-5584

Анотація

Автор досліджує вплив економічної кризи на поведінку ринку праці в Республіці Молдова. У рамках цієї роботи було проаналізовано негативні наслідки економічних криз 2008 р. і 2020 р., викликаної пандемією Covid-19, яка все ще продовжує впливати на економічний розвиток і еволюцію ринку праці. У цьому контексті було розглянуто основні економічні показники (ВВП, обсяг промислового виробництва, обсяг сільськогосподарського виробництва тощо), зокрема їх динаміку в докризовий та посткризовий періоди. Крім того, було вивчено низку показників, що стосуються ринку праці, а також їх прояв під час економічної кризи. З огляду на те, що економічна криза 2020 р., викликана пандемією Covid-19, має специфічні ознаки, ми змогли виділити деякі аспекти, що стосуються змісту та організації ринку праці.

Ключові слова

економічна криза, ринок праці, макроекономічні показники, рівень зайнятості, рівень безробіття, зайняте населення.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

8-21

Список літератури

Birca, A. (2019). Labour market in the Republic of Moldova: reality and challenges.Theoretical and Applied Economics. Bucharest: Romania, Special Issue, vol. XXVI, 253–264.
Benach, J., and others. (2014). Precarious employment: understanding an emerging social determinant of health. Annual Review of Public Health, 35, 229–253. DOI: https://doi.org/10.1146/ annurev-publhealth-032013-182500.
European Commission (2009). The Employment Crisis, Trends, Policy Responses And Key Actions: European Commission Background Paper to the EPSCO Council. Brussels: European Commission.
European Commission (2010). Employment in Europe 2010. Luxembourg: Publications Office.
Heyes, J. (2013). Flexicurity in crisis: European labour market policies in a time of austerity. European Journal of Industrial Relations, 19 (1), 71–86.
Liotti, G. (2020). Labour market flexibility, economic crisis and youth unemployment in Italy. Structural Change and Economic Dynamics. DOI: https://doi.org/10.1016/j.strueco.2020.04.011.
OECD (2009). Education at a Glance 2009. Retrieved from https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/43636332.pdf.
O’Higgins, N. (1997). The challenge of youth unemployment. Retrieved from https://econwpa.ub.uni-muenchen.de/econ-wp/lab/papers/0507/0507003.pdf.
Palomino, J. C., Rodríguez, J. G., & Sebastián, R. (2020). Wage inequality and poverty effects of lockdown and social distancing in Europe. INET Oxford Working Paper, 2020–13.
Pouliakas, K., & Branka, J. (2020). EU jobs in highest risk of COVID-19 social distancing: is the pandemic exacerbating the labour market divide? Cedefop – Working Paper Series.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2021-46-3-8

27.09.2021