ЦИФРОВА КОНКУРЕНЦІЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА НОВІ ЗАГРОЗИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

21.05.2021

Номер випуску

2021-№2 (45)

Cторінка

11-31

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

339.137.2–028.63

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті проаналізовано нові реалії конкуренції в цифровій економіці. Розкрито особливості ринкової поведінки та чинники конкурентоспроможності цифровихт фірм (підприємств) та їх цифрових бізнес-одиниць. Особливу увагу приділено платформним компаніям як найбільш потужним конкурентам цифрової епохи; виявлено їхні основні конкурентні переваги. Проаналізовано процеси концентрації влади в руках цифрових гігантів, природу та прояви монополізму в цифровій економіці. Досліджено напрями вдосконалення антимонопольного законодавства у країнах, де найбільш активно діють платформні компанії (Німеччина, США, Австралія, Китай).

Ключові слова

цифрова конкуренція, цифрова фірма (підприємство), цифрова платформа, платформна компанія, конкурентні переваги, антиконкурентна поведінка, монополізм у цифровій економіці, антимонопольне законодавство.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

11-31

Список літератури

1. Доклад о цифровой экономике 2019. Создание стоимости и получение выгод: последствия для развивающихся стран / ЮНКТАД. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_overview_ru.pdf (дата звернення: 02.04.2021).
2. Матвейчук Л. О. Цифрова економіка: теоретичні аспекти. Вісник Запорізького національного університету. 2018. № 4 (40). С. 116–127. DOI: https://doi.org/10.26661/2414‑0287‑2018‑4‑40‑18.
3. Гриценко О. А. Цифрова економіка: сучасні виклики для економістів та правознавців. Економічна теорія та право. 2018. № 2 (33). С. 77–90. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2018‑33‑2‑77.
4. Артем’єва І. О. Виклики та можливості цифрової трансформації економіки. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2019. № 4. С. 66–73. DOI: https://doi.org/10.31767/nasoa.4.2019.06.
5. Тютюнникова С. В., Фрідман О. А. Трансформації інноваційного підприємництва в умовах становлення цифрової економіки. Економічна теорія та право. 2020. № 2. С. 26–47. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2020‑41‑2‑26.
6. Бортнік А. М. Цифрова трансформація бізнес-моделі підприємства. Стратегія економічного розвитку України. 2020. № 47. С. 16–29. DOI: https://doi.org/10.33111/sedu.2020.47.016.031.
7. Щеглюк С. Морфологія цифрової економіки: особливості розвитку та регулювання цифрових технологічних платформ: наук.‑аналіт. зап. URL: https://ird.gov.ua/irdp/e20190301.pdf (дата звернення: 02.04.2021).
8. Піщуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти / Центр Разумкова. 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf (дата звернення: 02.04.2021).
9. Вопросы конкуренции в цифровой экономике. Записка секретариата ЮНКТАД. 2019. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ciclpd54_ru.pdf (дата звернення: 02.04.2021).
10. БКГ: пандемія ускорила цифровую конкуренцию. 2 окт. 2020 г. URL: https://www.bcg.com/ru-ru/press/2october2020‑bcg-digital-transformation-study (дата звернення: 02.04.2021).
11. Bughin J., Catlin T., Hirt M., Willmott P. Why digital strategies fail. McKinsey Quarterly. January 25, 2018. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/why-digital-strategies-fail (дата звернення: 02.04.2021).
12. Digital Economy and Society Index Report 2020 – Integration of Digital Technology. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/integration-digital-technologyenterprises (дата звернення: 02.04.2021).
13. Что такое цифровой продукт: как его создать, продвигать и продавать. URL: https://investgazeta.ua/blogs/samye-pribylnye-idei-didzhital-produktov-v-2021‑godu (дата звернення: 02.04.2021).
14. Gurumuthy R., Schatsky D., Camhi J. Uncovering the connection between digital maturity and financial performance. How digital transformation can lead to sustainable high performance. 2020. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/digitaltransformation/digital-transformation-survey.html (дата звернення: 02.04.2021).
15. Digital firm. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_firm (дата звернення: 02.04.2021).
16. Поремчук Є. Час змін: з чого бізнесу розпочати цифрові трансформації. І як підготувати до них команду. 30 берез. 2021 р. URL: https://mind.ua/openmind/20223845‑chas-zmin-z-chogo-biznesu-rozpochati-cifrovi-transformaciyi(дата звернення: 02.04.2021).
17. Двусторонние рынки. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %94 %D0 %B2 %D1 %83 %D1 %81 %D1 %82 %D0 %BE %D1 %80 %D0 %BE %D0 %BD %D0 %BD %D0 %B8 %D0 %B5_ %D1 %80 %D1 %8B %D0 %BD %D0 %BA %D0 %B8 (дата звернення: 02.04.2021).
18. Нова економіка багатосторонніх платформ. URL: http://open.kmbs.ua/matchmakers/ (дата звернення: 02.04.2021).
19. Маркова В. Д. Бизнес-модели компаний на базе платформ. URL: https://institutiones.com/general/3212‑biznes-modeli-kompanii-na-baze-platform.html (дата звернення: 02.04.2021).
20. Суков О. Чим більше – тим краще. Що таке мережевий ефект в економіці. 17 берез. 2021 р. URL: https://www.dsnews.ua/ukr/economics/popastsya-v-seti-chto-takoesetevoy-effekt-v-ekonomike-10032021-418352 (дата звернення: 02.04.2021).
21. Лавнікевич Д. «Зраджували» і душили. За що Штати хочуть покарати Google, Facebook, Apple і Amazon. 4 авг. 2020 г. URL: https://www.dsnews.ua/ukr/economics/izmenyali-i-dushili-za-chto-shtaty-hotyat-nakazat-google-facebook-apple-i-amazon-03082020-394062 (дата звернення: 02.04.2021).
22. Асадуллина А. В. Конкуренция между владельцами цифровых платформ в миро-
вой экономике. Российский внешнеэкономический вестник. 2020. № 1. С. 51–59.
URL: http://www.rfej.ru/rvv/id/B0045032E/$file/51-59.pdf (дата звернення:
02.04.2021).
23. Бизнес-скандал: Amazon похищал идеи стартапов, в которые инвестировал. 27 июля 2020 г. URL: https://psm7.com/startup/biznes-skandal-amazon-poxishhalidei-startapov-v-kotorye-investiroval.html (дата звернення: 02.04.2021).
24. 14 миллионов человек без новостей: как Австралия борется с цифровыми гигантами. 19 фев. 2021 г. URL: https://www.capital.ua/ru/publication/152177-14‑millionov-chelovek-bez-novostey-kak-avstraliya-boretsya-s-tsifrovymigigantami#ixzz6pDIJ6Hht (дата звернення: 02.04.2021).
25. Панченко В., Резнікова Н., Булатова О. Регуляторна конкуренція в цифровій економіці: нові форми протекціонізму. Міжнародна економічна політика. 2020. № 1–2 (32–33). С. 50–80. DOI: https://doi.org/10.33111/iep.2020.32_33.03.

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑45‑2‑11

02.07.2021