КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА» («BUSINESS ECONOMICS»): ДОСВІД ЗАКОРДОННИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право» з питань підготовки фахівців за освітньою програмою «Бізнес-економіка» в університетах України, 4 лютого 2020 р.

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, доктор економічних наук, професор, Київ, Кіото, 19
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, доктор економічних наук, доцент,, Харків, пл. Свободи, 4
, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії, Львів, проспект Свободи, 18
, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування, Україна, м. Харків
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Маршала Бажанова, 17
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Маршала Бажанова, 17

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

21.02.2020

Номер випуску

2020 - № 1 (40)

Cторінка

162-200

Тип статті

Тези доповіді на конференції

Код УДК

330.1:37.091.214

ISSN print

2411-5584

Анотація

Учасники «круглого столу» обговорили актуальні проблеми та узагальнили досвід підготовки фахівців за освітніми програмами «Бізнес-економіка» («Business Economics») в українських та закордонних університетах. Особливу увагу було приділено сучасним тенденціям розвитку університетської спеціальності «Економіка».

Ключові слова

університет, освітня програма, бізнес-економіка.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

162-200

Список літератури

1. The official site of the Harvard University. URL: https://www.extension.harvard.edu/
2. The official site of the Utrecht University. URL: https://www.uu.nl/bachelors/en/economics-and-businesseconomics
3. The official site of the Maastricht University. URL: https://www.maastrichtuniversity.nl/education/bachelor/bachelor-economics-and-business-economics
4. The official site of the University of Antwerp. URL: https://www.uantwerpen.be/en/study/education-andtraining/ business-economics/about-the-programme/
5. The official site of the Vrije Universiteit Brussel (VUB). URL: https://www.vub.be/en/faculty/socialsciences-solvay business-school#faculty
6. The official site of the University of Amsterdam. URL:https://ase.uva.nl/content/masters/businesseconomics/business-economics.html
7. The official site of the University of Central Florida. URL: https://business.ucf.edu/degree/economicsbusiness/
8. The official site of the University of San Diego. URL: https://www.sandiego.edu/business/undergraduate/business-economics/
9. The official site of the University of Canterbury. URL: https://www.canterbury.ac.nz/study/subjects/business economics/
10. Vaughan R., Daverio R. Assessing the size and presence of the collaborative economy in Europe. PwC, UK, 2016, April.
11. Данченок Л. А., Зайцева А. С., Комлева Н. В. Трансформация модели дополнительного образования в условиях цифровой экономики. Открытое образование. 2019. Т. 23. № 1. С. 34-45.
12. Сайт Westfälische Wilhelms-Universität. URL: https://www.uni-muenster.de/de/.
13. Сайт EduSteps. URL: https://edusteps.com.ua/obuchenie/programmy/820-severoamerikanskiy-prikladnoybiznes-
menedzhment.html.
14. Сайт Bachelorsportal. URL: https://www.bachelorsportal.com/studies/228106/applied-business.html.
15. Прикладной бизнес. URL: https://www.academiccourses.ru/Прикладной-бизнес/USA/Kansas-State-University-Polytechnic-Campus/%20П/.
16. Сайт Monterrey Institute of Technology and Higher Education. URL: https://www.google.com/searchq=Tec+de+Monterrey&oq=Tec+de+Monterrey&aqs=chrome..69i57j69i59.1296j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
17. Carman M. J. Blended learning design: Five key ingredients. URL: https://www.it.iitb.ac.in/brains/ingredientsofblended_learning_design.pdf.
18. Horn M. B. The Rise of K-12 Blended learning. Innosight Institute, 2011. URL: http://www.innosightinstitute.org/innosight/wp-content/uploads/The-Rise-of-K-12-BlendedLearning.pdf.
19. Harris N. Business Economics. Theory and application. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001.
20. Townsend H. Foundations of Business Economics. New York: Routledge, 2002.
21. Jones T. Business Economics and Managerial Decision Making. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.,2004.
22. Earl P., Wakeley T. Business Economics: A Contemporary Approach. London: MсGraw-Hill, Inc., 2005.
23. Pareek S. A Text Book of Business Economics. Jaipur: Sunrise Publishers & Distributors, 2009.
24. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. № 266. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF
25. Про вищу освіту в Україні: Закон України від 01.07.2014р. №1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
26. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність: 051 «Економіка». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/051-ekonomika-bakalavr.pdf

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-40-1-162

21.02.2020