ВІД ГІПОТЕЗИ ЕФЕКТИВНИХ РИНКІВ ДО ТЕОРІЇ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

21.09.2018

Issues number

2018 - № 3 (34)

Page

36-48

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.16:330.88:336.018

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розглянуто сутність поведінкових фінансів, особливу увагу приділено порівняльному аналізу теоретичних засад традиційних та поведінкових фінансів. Висвітлено основні принципи поведінкового підходу щодо дослідження процесу прийняття економічними суб’єктами фінансових рішень. Схарактеризовано структуру теорії поведінкових фінансів та систематизовано їх інструменти.

Keywords

поведінкові фінанси, гіпотеза ефективних ринків, ірраціональна поведінка, когнітивні помилки, евристики, ліміти арбітражу, теорія перспектив, фрейминг.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

36-48

Bibliography

1. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в условиях неопределенности: правила и предубеждения. Харьков: Изд-во «Гуманитарный центр», 2005. 632 с.
2. Thaler R. Mental accounting matters. Journal of Behavioral Decision Making. 1999. Vol. 12. P. 183–206.
3. Thaler R. H., Benartzi S. Save More Tomorrow: using behavioral economics to increase employee saving. Journal of Political Economy. 2004. № 112. Р. 164–187.
4. Thaler R., Barberis N. A survey of behavioral finance. Handbook of the Economics of Finance. 2003. URL: http://faculty.som.yale.edu/nicholasbarberis/ch18_6.pdf (дата звернення 20.08.2018).
5. Thaler R. H., Shefrin H. M. An economic theory of self-control. Journal of Political Economy. 1981. № 89. Р. 392–406.
6. Шиллер Р. Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет рынками. Москва: Альпина Паблишер, 2017. 418 с.
7. Shleifer А., Vishny R. The limits of arbitrage. The Journal of Finance. 1997. № 1(52). P. 35–55.
8. Ritter J. R. Behavioral finance. Pacific-Basin Finance Journal. 2003. № 4. P. 429–437.
9. Statman M. Behavioral finance moves into its second generation. Journal of Financial Planning. May 2018. Р. 30–32.
10. Ілляшенко П. Поведінкові фінанси: історичний огляд і основні засади Вісник національного банку України. 2017. Березень. С. 30–57.
11. Карпишин Н. І. Поведінкові фінанси та їх вплив на фондовий ринок. Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди науковців і практиків: зб. тез доп. Тернопіль: Вектор, 2016. С. 34–39.
12. Кізима Т. Поведінкові фінанси у концепціях класичної та інституціональної теорій. Світ фінансів. 2013. № 3. С. 7–18.
13. Ліпич М. А. Поведінкові фінанси: концептуалізація поняття. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2014. Т. 19. Вип. 3/4. С. 54–58.
14. Byrne A., Utkus S. Behavioural finance guide. URL: https://www.vanguard.co.uk/ documents/portal/literature/behavourial-finance-guide.pdf (дата звернення 20.08.2018).
15. Симочкин Д. И. Объединяя экономику и психологию: теоретические и практические аспекты (Нобелевская премия по экономике 2017). Мир новой экономики. 2018. № 12(2). С. 98–109.
16. Гришина Н. П. Проблема принятия инвестиционных решений с точки зрения практики поведенческих финансов. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemaprinyatiya-investitsionnyh-resheniy-s-tochki-zreniya-praktiki-povedencheskih-finansov (дата звернення 20.08.2018).

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-34-3-36

17.09.2018