ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CТИМУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.11.2015

Issues number

2016 - № 1 (24)

Page

197-212

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346:332.82

ISSN print

2411-5584

Abstract

Досліджуються питання щодо способів стимулювання будівельної діяльності залежно від об’єктів будівництва. Особлива увага приділена такому засобу регулюючого впливу держави на будівельну діяльність, як державне замовлення. Досліджується сукупність нормативно-правових актів, якими передбачені різні форми господарсько-правового забезпечення будівельної діяльності.

Keywords

Будівельна діяльність, об’єкти будівельної діяльності, житлове будівництво, стимулювання будівельної діяльності.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 197-212

Bibliography

1. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Д. В. Задихайло. – Х., 2013. – 38 с.
2. Федулова Л. І. Державні закупівлі як засіб стимулювання інноваційної діяльності / Л. І. Федулова, Г. А. Харченко // Стратегіч. пріоритети. – 2011. – № 3(20). – С. 69–75.
3. Паліга Н. Б. Підходи до оцінки ризиків організаційно-технічного і кадрового забезпечення будівельної галузі / Н. Б. Паліга // Економіка буд-ва і міськ. госп-ва. – 2008. – Т. 4. – № 4. – С. 197–202.
4. Ніщимна С. Правове регулювання державного кредитування індивідуального житлового будівництва на селі / С. Ніщимна // Підприємництво, госп-во і право. – 2007. – № 2(134). – С. 83–86.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

30.10.2015