ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пров. Плетньовський, 5

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

23.10.2015

Issues number

2015 - № 4 (23)

Page

55-64

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:005.336.4

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розкрито взаємопов’язані проблеми розвитку інтелектуальних послуг в умовах кризових явищ: спад ділової активності й актуалізація їх антикризової ролі. Визначено інституціональні пастки освітніх послуг. Обґрунтовано напрями інституціоналізації інтелектуальних послуг з метою підвищення ефективності реалізації їх капіталоутворюючої та інноваціюючої функцій.

Keywords

Інтелектуальні послуги, антикризова роль інтелектуальних послуг, інституціональні пастки сфери освіти, інституціоналізація інтелектуальних послуг.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 55-64

Bibliography

1. Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
2. Очікування підприємств сфери послуг у III кв. 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
3. Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
4. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
5. Марченко О. С. Консалтингові ресурси національних інноваційних систем. Економіко-теоретичний аналіз / О. С. Марченко. – Х. : Право, 2008. – 280 с.
6. Марченко О. С. Національні інноваційні системи як інтегратор знань / О. С. Марченко, О. В. Ярмак. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 212 с.
7. Ризики і загрози економічній безпеці України у 2015–2016 рр. та механізми їх мінімізації. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ruzuku_ zagrozu1-bab4e.pdf.
8. Агапова И. И. Институциональная экономика : учеб. пособие / И. И. Агапова. – М. : Экономистъ, 2006. – 254 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

07.10.2015