ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІ КРАЇНИ В СИСТЕМІ АГРАРНИХ ВІДНОСИН ЄС І ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

21.03.2014

Issues number

2014 - № 2 (17)

Page

26-37

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:339.9

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено особливості та еволюцію Спільної аграрної політики європейського Союзу (САП), її зміни, викликані приєднанням до ЄС постсоціалістичних країн. Проаналізовано процес успішного аграрного реформування Польщі. Доведено необхідність використання її досвіду у створенні передумов для перспективного включення аграрного сектору України в реалізацію Спільної аграрної політики (САП).

Keywords

Спільна аграрна політика ЄС, імпортні мита, експортні субсидії, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, органічне землеробство.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

№ 2 26-37

Bibliography

1. Договір про заснування Європейської Спільноти [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_017.
2. Спільна сільськогосподарська політика ЄС [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.icp.org.ua/files/174_cappresentation.doc.
3. Козак Ю. Г. Міжнародні організації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://b-ko.com/book_ 253.html.
4. Гоголь Т. В. Становлення Спільної аграрної політики Європейського Союзу та регулювання розвитку сільських територій [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej15/txts/ 12GTVRST.pdf.
5. В ЕС одобрена новая единая аграрная политика [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://agroconf.org/content/v-es-odobrena-novaya-edinaya-agrarnaya-politika.
6. Козяк В. Д. Використання досвіду Республіки Польща у процесі трансформації господарської системи України [Текст] / В. Д. Козяк, О. Р . Саніна // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2013. — № 767. — С. 317–325.
7. Стрільчук Д. Р. Трансформація аграрної політики Польщі напередодні її вступу до Європейського Союзу [Текст] / Д. Р . Стрільчук // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. — 2008. — № 6. — С. 205–209.
8. Кваша С. Постулати аграрної політики ЄС [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://a7d.com.ua/ agropoltika/1235-postulati-agrarnoyi-politiki-yes.html.
9. Твердь польського продовольства [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.agroprofi.com.ua/statti/1030-tverd-polskogo-prodovolstva.html.
10. Ж иденко Н. А. Політика фінансування аграрного сектору європейського союзу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=460.
11. Зінчук Т. О. Євроінтеграційна перспектива аграрного сектора економіки україни: теорія, методологія, практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук / Т. О . Зінчук. — Київ, 2009. — 40 с.
12. Кузик В. Україна-ЄС: Котлета по-європейськи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://economics.lb.ua/state/2013/11/26/242856_kotleta_poievropeyski.html.
13. Громадська рада аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/11220.
14. В госбюджете Украины на 2014 год увеличена поддержка АПК [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://agroobzor.ru/news/a-21804.html.
15. Ч аянов А. В. Краткий курс кооперации / А. В. Ч аянов. — М. : Кооперативное издательство, 1925. — 77 с.
16. Про внесення змін до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»: Закон України // Відом. Верхов. Ради. — 2013. — № 50. — Ст. 698.
17. Вернигора М. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація потребує сприятливого оподаткування України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kirovograd.net/economy/ 2013/10/25/silskogospodarska_obslugovuyucha_kooperacija_potrebuye_sprijatlivogo_opodatkuvannja.htm.
18. Україна стане одним зі світових лідерів із виробництва органічної продукції України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.info-kmu.com.ua/2013-09-04-000000am/article/15902467.html.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

05.03.2014