ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА ТА КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ПРАВОВІ АСПЕКТИ)

Автор

, доктор юридичних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.03.2014

Issues number

2014 - № 2 (17)

Page

153-163

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.22:332.021

ISSN print

2218-8010

Abstract

Стаття присвячена актуалізації проблеми виникнення та реалізації відносин економічної влади, з’ясуванню її типів та форм впливу на сферу господарювання. Особливу увагу акцентовано на процес формування властивостей економічної влади з боку об’єднань підприємств холдингового типу шляхом нарощування концентрації капіталу.

Keywords

Економічна влада, типи економічної влади, концентрація суб’єктів господарювання, холдингова компанія, транснаціональна компанія.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 153-163

Bibliography

1. Лукач І. В. Правове становище холдингових компаній за законодавства України : автореф. дис. … канд. юрид. наук / І. В. Лукач. — К., 2007. — 15 с.
2. Ільющенко Г. В. Господарсько-правове регулювання економічної концентрації : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Г. В. Ільющенко. — Донецьк, 2011. — 18 с.
3. Чевичалова Ж. В. Правова природа дочірнього підприємства : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Ж. В. Чевичалова. — Х., 2008. — 17 с.
4. Дерев’янко Б. В. Правове регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Б. В. Дерев’янко. — Донецьк, 2004. — 18 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

05.03.2014