ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

24.05.2013

Issues number

2013 - № 3 (14)

Page

167-178

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

544.6:656.56(477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Присвячено визначенню окремих аспектів побудови системи постачання природного газу в Україні. Досліджено реалізацію законодавчо закріпленого в Україні принципу відокремлення діяльності суб’єктів ринку газу. Проаналізовано результати втілення принципу «газове розмежування» на ринку природного газу України.

Keywords

Ринок природного газу, суб’єкти ринку природного газу, принцип відокремлення діяльності на ринку природного газу України, директиви ЄС у сфері ринку природного газу.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 167-178

Bibliography

1. Про розвиток ринків паливно-енергетичних ресурсів в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року: Рішення РНБОУ // Офіц. вісн. України. –2009. — № 67. — С. 9.
2. Атаманчук Д. І. Особливості формування збалансованого ринку природного газу. / Д. І. Атаманчук // Экономика Крыма. — 2011. — № 3(36). — С. 49-53.
3. Кацуба О. В. Сучасний стан адміністративного законодавства, яке регулює господарську діяльність з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу / О. В. Кацуба // Форум права. — 2011. — № 2. — С. 381–386.
4. Гаряча Ю. П. Нові ініціативи ЄС у сфері правового регулювання енергетичних відносин: актуальні питання для України/ Ю. П.Гаряча // Стратегічні пріоритети. — 2010. — № 1. — С. 147-152.
5. Відом. Верхов. Ради України. — 2004. — № 29. — Ст. 367.
6. Directive 2003/55/ЕС of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 Concerning Common Rules for the Internal Market in Natural Gas and Repealing Directive 98/30/CE // Offi cial Journal. — 2009. — L 176. — Р. 57–78.
7. Європейська інтеграція України: поточна ситуація, завдання та пріоритети державної політики: мат. засідання «круглого столу» / за заг. ред. О. В. Снігир. — К.: НІСД, 2010. — 64 с.
8. Гудков И. Газовый рынок Европейского союза. Правовые аспекты создания, организации и функционирования / И. Гудков. — М.: Нестор Академик. — 2007. — 280 с.
9. Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 Concerning Common Rules for the Internal Market in Natural Gas and Repealing Directive 2003/55/EC // Offi cial Journal. — 2009. — L 211. — P. 94–136.
10. Малиновський О. Закон про газовий ринок: нові перспективи? [Електронний ресурс] / О. Малиновський // Дзеркало тижня. — 2010. — № 43, 20. — Режим доступу: http://www.dt.ua /newspaper /articles/61492#article.
11. Відом. Верхов. Ради України. — 2011. — № 48. — С. 16.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

25.04.2013