ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ТА ТАРИФНА ПОЛІТИКА НА СТРАХОВОМУ РИНКУ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

24.05.2013

Issues number

2013 - № 3 (14)

Page

14-21

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

368:339

ISSN print

2218-8010

Abstract

На основі інструментарію інституційної теорії обґрунтовано вплив трансакційних витрат на тарифну політику страхових компаній. Виділено і систематизовано передумови їх зростання (адміністративно-бюрократична система створення і ліцензування страхових компаній, збирання та подавання документів при отриманні страхового відшкодування; низький рівень довіри до виконання страховими компаніями своїх зобов’язань за відсутності гарантій юридичного захисту страхувальників; нестабільний валютний курс, що тягне за собою знецінення активів страховиків, слабкість у реалі-
зації прав власності і страхового законодавства, що не дозволяє забезпечити відповідальність страховика).

Keywords

Страхування, страховий ринок, тарифна ставка, тарифна політика.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 14-21

Bibliography

1. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз : пер. с англ. — М. : Новое изд-во, 2007. — 224 с.
2. Капелюшников Р. И. Экономическая теория прав собственности / Р. И. Капелюшников. — М., 1990. — 68 с.
3. Сучасні виклики безпеці України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.uceps.com.ua/ ukr/all/events/table39/concept.doc.
4. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт. — М. : Начала, 1997. — 190 с.
5. Уильямсон О. Поведенческие предпосылки современного экономического анализа / О. Уильямсон // THESIS. — 1993. — Т. 1, вып. 3. — С. 39–49.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

02.04.2013