ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

23.05.2012

Issues number

2012 - № 2 (9)

Page

197-207

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346,12:613/614

ISSN print

2218-8010

Abstract

Господарсько-правовий механізм державних закупівель з відповідною сферою застосування є гарантією раціонального та ефективного використання державних коштів при здійсненні принаймні частини господарських операцій у народному господарстві. Розглянуто додаткові ознаки цих відносин, які мають місце при здійсненні державних закупівель за бюджетні кошти у сфері охорони здоров’я. Обґрунтовано їх господарсько-правову значущість. Наведено недоліки чинного правового забезпечення відносин і відповідні пропозиції до законодавства.

Keywords

Господарські відносини, державні закупівлі, замовник, учасник процедури закупівлі, бюджетні кошти, охорона здоров’я.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 197-207

Bibliography

1. Шолойко Н. Медична сфера та бюджетні кошти. Ефективність закупівель / Н. Шолойко // Державні закупівлі України. — 2009. — № 12. — С. 20–22.
2. Вінник О. М. Господарське право : курс лекцій / О. М. Вінник. — К. : Атіка, 2004. — 624 с.
3. Господарське право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, Н. В. Погорецька та ін. ; за заг. ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана. — Х. : Право, 2005. — 384 с.
4. Задихайло Д. В. Інвестиційне право України : зб. нормат.-прав. актів з коментарями / Д. В. Задихайло. — Х. : Еспада, 2002. — 752 с.
5. Хозяйственное право : учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, М. С. Хахулин и др. ; под ред. В. К. Мамутова. — К. : Юринком Интер, 2002. — 912 с.
6. Пашков В. М. Господарсько-правовий статус закладів охорони здоров’я / В. М. Пашков. — К. : МОРІОН, 2008. — 148 с.
7. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. — 4-те вид., переробл. і допов. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 640 с.
8. Пашков В. М. Правове регулювання обігу лікарських засобів / В. М. Пашков. — К. : МОРІОН, 2004. — 160 с.
9. Хозяйственное право Украины : учебник / под ред. А. С. Васильева, О. П. Подцерковного. — 3-е изд., перераб. и доп. — Х. : ООО «Одиссей», 2008. — 488 с.
10. Пашков В. М. Ризики запровадження реформ у сфері охорони здоров’я / В. М. Пашков // Аптека. — 2010. — № 766 (45). — С. 18–19.
11. Мамутов В. К. Экономика и право : сб. науч. тр. / В. К. Мамутов. — К. : Юринком Интер, 2003. — 544 с.
12. Задихайло Д. В. Підприємницька діяльність в системі міжнародних стандартів прав людини / Д. В. Задихайло // Проблеми законності : республік. міжвід. наук. зб. — Х. : НЮАУ, 1998. — Вип. 36. — С. 134–140.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

29.03.2012