МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

23.05.2012

Issues number

2012 - № 2 (9)

Page

51-60

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

336.71

ISSN print

2218-8010

Abstract

Визначено, що поєднання інверсійного типу формування страхового захисту та глобалізаційних процесів зумовило зміст і форми його деформацій, що виявилося в операціях псевдострахування та зумовило напрями модернізації соціального захисту шляхом поступової відмови від непосильних соціальних гарантій та впровадження соціального страхування.

Keywords

Страховий захист, інверсійна трансформація, соціальне страхування.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 51-60

Bibliography

1. Ільчук Л. І. Концепція соціальної держави в Україні (проект) [Електронний ресурс] / Л. І. Ільчук, А. В. Сивак, О. О. Давидюк // Центр перспективних соціальних досліджень / М-во праці та соц. політики України, Нац. акад. наук України. — К., 2010. — Режим доступу: http://www.cpsr.org.ua
2. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований : монография / под ред. А. А. Гриценко. — К. : Форт, 2008. — 928 с.
3. Бузгалин А. В. Глобальный капитал / А. В. Бузгалин, А. И. Колганов. — Изд. 2-е, стереотип. — М. : Едиториал УРСС, 2007. — 512 с.
4. Концепція соціального забезпечення населення України : проект затв. постановою Верхов. Ради України № 3758 від 21 груд. 1993 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1994. — № 6. — Ст. 31.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

07.03.2012