СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОСИН КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

20.01.2012

Issues number

2012 - № 1 (8)

Page

174-182

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.543

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто особливості застосування франчайзингу в Україні. Досліджено інвестиційний характер договору франчайзингу. Обґрунтовано необхідність заповнення в законодавстві України прогалин регулювання відносин комерційної концесії.

Keywords

Комерційна концесія, франчайзинг, ліцензійний договір, інвестиційний договір, інноваційний продукт.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 174-182

Bibliography

1. Господарський кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 18, 19–20, 21–22. – Ст. 144.
2. Ц ивільний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України.– 2003.– № 40–44. – Ст. 356.
3. Сосна С. А. Франчайзинг. Коммерческая концессия / С. А. Сосна, Е. Н. Васильева. – М. : ИКЦ «Академкнига», 2005. – 375 с.
4. Килимник І. І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу) : монографія / І. І. Килимник – Х. : КП «Друкарня № 13», 2006. – 161 с.
5. Ц ират А. В. Франчайзинг и франчайзинговый договор : учеб.-практ. пособие / А. В. Цират. – К. : Истина, 2002. – 240 с.
6. Сидоров Я. О. Франчайзинг – нова договірна форма здійснення бізнесової діяльності в Україні / Я. О. Сидоров // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 3. – С. 34–36.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

26.12.2011