МІЖНАРОДНІ ІНТЕГРАЛЬНІ ОЦІНКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ МІСЦЯ ТА ПЕРСПЕКТИВ УКРАЇНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пл. Свободи, 4

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

30.06.2010

Issues number

2010 - № 2

Page

82-91

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

311.17:311.311:339.9.012

ISSN print

2218-8010

Abstract

Охарактеризовано найбільш відомі міжнародні інтегральні показники та рейтинги, що дають змогу оцінити різноманітні аспекти соціально-економічного та політичного життя певної країни чи регіону. На основі їх використання здійснено системний аналіз місця та перспектив розвитку України в сучасному світі. Виявлено низку економічних, соціальних, політичних, демографічних та ментальних проблем, обґрунтовано напрями їх розв’язання.

Keywords

Інтегральний індекс, міжнародний рейтинг, індекс людського розвитку, рейтинг глобальної конкурентоспроможності, всесвітній індекс щастя, індекс економічної свободи.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 82-91

Bibliography

1. Грішнова О. А. Людський розвиток : навч. посіб. / О. А. Грішнова — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
2. Данилишин Б. Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку / Б. Данилишин, О. Веклич // Економіка України. — 2008. − № 7. — С. 13–23.
3. Лібанова Е. М. Людський розвиток реґіонів України: методика оцінки і сучасний стан / Е. М. Лібанова, Н. С. Власенко, О. С. Власюк та ін. — К., 2002. — 110 с.
4. Мірошниченко О. Ю. Індекс людського розвитку: методологічні аспекти та оцінка тенденцій його змін в країнах СНД / О. Ю. Мірошниченко // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. — Вип. 77-78. — С. 77–79.
5. Мірошниченко О. Ю. Статистичне оцінювання рівня життя населення : автореф. дис. … канд екон. наук / О. Ю. Мірошниченко. — К., 2008. — 20 с.
6. Ревенко А. Україна у світових координатах людського розвитку / А. Ревенко // Дзеркало тижня. — 2001. — № 28 (352) (28 лип.). — С. 1, 10.
7. Шишкін В. С. Людський розвиток: оцінка та основні напрями підвищення його рівня : автореф. дис. … канд. екон. наук / В. С. Шишкін. — К., 2004. — 20 с.
8. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса : учеб. пособие / под общ. ред. В. П. Колесова. — М. : Права человека, 2008. — 636 с.
9. Звіти з людського розвитку на сайті Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hdr.undp.org
10. Дані експертно-аналітичного порталу «Новости гуманитарных технологий» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://gtmarket.ru
11. Результати досліджень Міжнародного інституту розвитку менеджменту (Institute of management development, IMD) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.imd.ch
12. Основні положення звіту про конкурентоспроможність України 2008: Назустріч економічному зростанню та процвітанню / за ред. М. Д. Хану і Т. Гейзера // Всесвітній економічний форум. — Женева, Швейцарія, 2008. — 74 с.
13. The Global Competitiveness Report 2009-2010 [Електронний ресурс]. World Economic Forum, 2009, 479 p. — Режим доступу: http://www.weforum.org
14. The Global Competitiveness Report 2008-2009 [Електронний ресурс]. World Economic Forum, 2008, 500 p. — Режим доступу: http://www.weforum.org
15. The Happy Planet Index 2. 0. [Електронний ресурс]. / Abdallah S., Thompson S., Mishaelson J., Marks N., Steuer N. / London, New economics foundation, 2009, 62 p. — Режим доступу: http://gtmarket.ru/news/
state/2009/07/09/2090

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

18.05.2010