НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ЯК ІНТЕГРАТОР ЗНАНЬ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

30.06.2010

Issues number

2010 - № 2

Page

24-35

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330. 1: 330. 341. 1

ISSN print

2218-8010

Abstract

На базі знаннєвого підходу обґрунтовано роль національної інноваційної системи як інтегратора знань, що забезпечує їх створення, обмін і використання в інноваційному процесі, здійснює функцію управління знаннями.

Keywords

Національна інноваційна система, інноваційний процес, інтегратор знань, управління знаннями.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 24-35

Bibliography

1. Экономика знаний и инноваций: перспективы России / А. В. Бузгалин, М. Ю. Павлов, Н. Л. Фролова и др. ; под. ред. А. В. Бузгалина. — М. : Эконом. ф-т МГУ, ТЕИС, 2007. — 364 с.
2. Нікіфоров А. Національна інноваційна система: вибір України / А. Нікіфоров // Економіст. — 2005. — № 12. — С. 35–41.
3. Гохберг Л. Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики» / Л. Гохберг // Вопр. экономики. — 2003. — № 3. — С. 26–44.
4. Инновационная экономика / Дынкин А. А., Иванова Н. И., Грачев Л. П. и др. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Наука, 2004. — 352 с.
5. Федулова Л. І. Інноваційна економіка : підручник / Л. І. Федулова. — К. : Либідь, 2006. — 480 с.
6. Жилінська О. І. Розвиток інноваційної інфраструктури / О. І. Жилінська, Д. Б. Чеберкус // Фінанси України. — 2005. — № 7. — С. 57–67.
7. Шарко М. В. Модель формування національної інноваційної системи України / М. В. Шарко // Економіка України. — 2005. — № 8. — С. 25–30.
8. Гохберг Л. Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики» / Гохберг Л. // Вопр. экономики. — 2003. — № 3. — С. 26–44.
9. Кокурин Д. И. Инновационная деятельность : монография / Д. И. Кокурин. — М. : Экзамен, 2001. — 576 с.
10. Янковский К. П. Введение в инновационное предпринимательство / К. П. Янковский. — СПб. : Питер, 2004. — 189 с. — (Сер. «Учебное пособие»).
11. Про інноваційну діяльність : Закон України : 4 червня 2002 р., № 40-IV // Відом. Верхов. Ради України. — 2002. — № 36. — Ст. 266.
12. Янковский П. Г. Организация инвестиционной и инновационной деятельности / Янковский П. Г., Мухарь И. Ф. — СПб. : Питер, 2001. — 448 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

07.05.2010