Публікаційна етика

Правову основу забезпечення публікаційної етики становлять міжнародні стандарти: положення, прийняті на другій Всесвітній конференції з питань дотримання сумлінності наукових досліджень (Сінгапур, 22-24 липня 2010 р.); положення, розроблені Комітетом з етики наукових публікацій (The Committee on Publication Ethics – COPE); норми глави 36 “Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)” Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV; закони України “Про авторське право та суміжні права” від 23.12.1993 р. № 3792-XII, “Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право” від 20.09.2001 р. № 2733-III, “Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів” (Паризького акта від 24.07.1971 р., зміненого 02.10.1979 р.) від 31.05.1995 р. № 189/95-ВР.

Редакційна колегія збірника наукових праць «Економічна теорія та право»  гарантує дотримання:

– етики видання наукових публікацій;

– етики авторства наукових публікацій;

– етики рецензування наукових публікацій;

– етики редагування наукових публікацій.

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська