Основні принципи

Редакційна політика базується на принципах об’єктивності, неупередженості та колегіальності прийняття рішень щодо відбору статей для публікації; високої вимогливості до їх якості; сприяння опублікуванню оригінальних наукових досліджень; суворого дотримання графіку виходу збірника.

Редакція збірника підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative); гарантує дотримання етики видання, авторства, рецензування та редагування наукових публікацій; засуджує та вживає необхідних заходів щодо недопущення проявів плагіату як порушення авторських прав.

Редакційна колегія проводить роботу з включення збірника до міжнародних наукометричних баз та електронних бібліотек з метою зростання авторитетності збірника та індексів цитування його авторів.

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська