2017 - № 2 (29) 2010 - № 1 2010 - № 2 2010 - № 3 2011 - № 1 (4) 2011 - № 2 (5) 2011 - № 3 (6) 2011 - № 4 (7) 2012 - № 1 (8) 2012 - № 2 (9) 2012 - № 3 (10) 2012 - № 4 (11) 2013 - № 1 (12) 2013 - № 2 (13) 2013 - № 3 (14) 2013 - № 4 (15) 2014 - № 1 (16) 2014 - № 2 (17) 2014 - № 3 (18) 2014 - № 4 (19) 2015 - № 1 (20) 2015 - № 2 (21) 2015 - № 3 (22) 2015 - № 4 (23) 2016 - № 1 (24) 2016 - № 2 (25) 2016 - № 3 (26) 2016 - № 4 (27) 2017 - № 1 (28) 2017 - № 2 (29) 2017 - № 3 (30) 2017 - № 4 (31) 2018 - № 1 (32) 2018 - № 2 (33) 2018 - № 3 (34) 2018 - № 4 (35) 2019 - № 1 (36) 2019 - № 2 (37) 2019 - № 3 (38) 2019 - № 4 (39) 2020 - № 1 (40) 2020 - № 2 (41)

Економічна теорія

ВІД ГІПОТЕЗИ ЕФЕКТИВНИХ РИНКІВ ДО ТЕОРІЇ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ

ГЛОБАЛЬНІ ДИСБАЛАНСИ У РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ: КОНЦЕПЦІЯ ОБМЕЖЕНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ

ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОБОЧОЇ СИЛИ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Економічна теорія права

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ЕКОНОМІКА: ПОШУК ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ

РЕГУЛЮВАННЯ РЕСУРСІВ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ПОЛЬЩІ

Економічний аналіз права

МАКРО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЮРИДИЧНОГО КОНСАЛТИНГУ

ВПЛИВ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Наукові дискусії та огляди

ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ТЕОРІЇ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В. В. ЄМЦЯ «НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ», КИЇВ, ЗАТ «НІЧЛАВА», 2018

СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ТА УПРАВЛІНСЬКА ОСВІТА: ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА РОЗМОВА З ЧИТАЧЕМ. РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК О. З. ВАТАМАНЮКА «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА», ЛЬВІВ, ЛНУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА, 2018

Право

АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ, АБО КАРТЕЛЬНІ ЗМОВИ (НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ ТА ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)