ІНТЕГРАЦІЯ КРИТЕРІЮ «ПЕРЕВАГ ДЛЯ ГРОМАДИ» У МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НА СТАЛИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Автор

, доктор юридичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, Україна, м. Київ
, кандидат юридичних наук, учений секретар, Україна, м. Київ

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

30.06.2020

Номер випуску

2020 - № 3 (42)

Cторінка

89-116

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

346.546

ISSN print

2411-5584

Анотація

Статтю присвячено питанням максимізації економічних, соціальних та екологічних переваг, які можуть бути отримані від використання бюджетних коштів під час здійснення публічних закупівель шляхом встановлення вимог щодо «переваг для громади» як додаткових «горизонтальних» до функціональної мети закупівель цілей державної політики, з акцентом на Донецькій та Луганській областях України для врахування особливостей їх соціально-економічного розвитку в період постконфліктного відновлення. Наголошено на необхідності розширення концепції найкращого результату в публічних закупівлях.

Ключові слова

публічні закупівлі, сталий розвиток, «переваги для громади», «горизонтальні» цілі, найкращий результат, Донецька та Луганська області, постконфліктне відновлення.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

№ 3 89-116

Список літератури

1. Trepte P. Regulating Procurement. Understanding the Ends and Means of Public Procurement Regulation. USA: Oxford University Press, 2004. 411 p.
2. Martinic S., Kozina A. “Europe 2020” and the EU public procurement and state aid rules: good intentions that pave a road to hell? Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2016. Vol. 12. P. 207–249.
3. Sanchez-Graells A. A conversation on horizontal policies in public procurement. How to Crack a Nut? A blog on EU economic law. URL: https://www.howtocrackanut.com/blog/2015/03/a-conversation-on-horizontal-policies.html?rq=horizontal%20 (дата звернення: 01.05.2020).
4. McCrudden C. Buying Social Justice: Equality, Government Procurement, & Legal Change. New York: Oxford University Press, 2007. 679 p.
5. Сошинков А. Господарсько-правове забезпечення публічних закупівель: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2019. 20 с.
6. Arrowsmith S. Horizontal policies in public procurement: a taxonomy. Journal of public procurement. 2010. Vol. 10. Issue 2. P. 149–186.
7. Interpretative Communication on the Community law applicable to public procurement and the possibilities for integrating environmental considerations into public procurement. Official Journal. 2001. C 333. P. 12–26.
8. Canada – certain measures affecting the renewable energy generation sector, Canada – measures relating to the Feed-in tariff program. Report of the Appellate Body. WT/ DS412/AB/R, WT/DS426/AB/R. 2013. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds412_e.htm (дата звернення: 02.05.2020).
9. Case C-513/99, Concordia Bus Finland: [2002] E.C.R. I-07213.
10. Semple A. Reform of the EU Procurement Directives and WTO GPA: Forward steps for sustainability? 2012. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2089357 (дата звернення: 20.04.2020).
11. Case T 14/96, BAI v Commission: [1999] E.C.R. II-00139.
12. Рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 10.04.2020 р. № 6905. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-11-001491-c (дата звернення: 27.04.2020).
13. Case C-448/01, EVN AG and Wienstrom GmbH v Republic Austria: [2003] E.C.R. I-14527.
14. Kunzlik P. Neoliberalism and the European Public Procurement Regime. Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2013. Vol.15. P. 283–356.
15. The Public Services (Social Value) Act 2012. An introductory guide for commissioners and policymakers. Department for Digital, Culture Media & Sport. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/690780/Commissioner_Guidance_V3.8.pdf (дата звернення: 26.04.2020).
16. Tackling Poverty Through Public Procurement. Report. Joseph Rowntree Foundation. URL: https://www.jrf.org.uk/report/tackling-poverty-through-public-procurement (дата звернення: 27.04.2020).
17. Halloran D. The Social Value in Social Clauses: Methods of Measuring and Evaluation in Social Procurement. Global Public Procurement Theories and Practices. Edt. K.V. Thai. USA: Springer International Publishing, 2017. P. 39–58.
18. Social Value Act Review – report. Cabinet Office. 2015. URL: https://assets.publishing. service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/403748/Social_Value_Act_review_report_150212.pdf (дата звернення: 26.04.2020).
19. Civil Society Strategy: building future that works for everyone. 2018. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/732765/Civil_Society_Strategy_-building_a_future_that_works_for_everyone.pdf (дата звернення: 25.04.2020).
20. Social value in government procurement. Closed consultation. URL: https://www.gov.uk/government/consultations/social-value-in-government-procurement (дата звернення: 25.04.2020).
21. Procurement Reform (Scotland) Act 2014. URL: https://www.legislation.gov.uk/asp/2014/12/part/3/crossheading/community-benefit-requirements (дата звернення: 18.04.2020).
22. Community Benefits in Procurement: Policy & Guidance. The University of Edinburgh. URL: https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/uoe_procurement_community_benefits_policy.pdf (дата звернення: 18.04.2020).
23. Солопун Н. М., Пономарьов Н. В. Діалектика соціально-перетворювальних інвестицій в сфері управління транспортним підприємством. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2019. № 1 (22). С. 139–152.
24. Community Benefits Wish List as at 27th February 2020. URL: https://www.pkc.gov.uk/media/44393/Community-Benefits-Wish-List/pdf/PKC_Community_Benefits_
Wish_List.pdf?m=637013719784830000 (дата звернення: 19.04.2020).
25. Australian industry participation. Australian Government. URL: https://www.industry.gov.au/regulations-and-standards/australian-industry-participation (дата звернення: 20.04.2020).
26. Procurement Connected Policies. Australian Government. URL: https://www.finance.gov.au/government/procurement/buying-australian-government/procurement-connected-policies (дата звернення: 20.04.2020).
27. Commonwealth Procurement Rules. Australian Government. URL: https://www.finance.gov.au/sites/default/files/2019-11/CPRs-20-April-2019_1.pdf (дата звернення: 20.04.2020).
28. State Procurement act 2004. South Australia. URL:https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/STATE%20PROCUREMENT%20ACT%202004/CURRENT/2004.28.AUTH.PDF (дата звернення: 21.04.2020).
29. Value for Money in Procurement Guideline. Government of South Australia. URL: https://www.spb.sa.gov.au/sites/default/files/Value%20for%20Money%20Guideline%20v%201.0%20January%202018.pdf (дата звернення: 22.04.2020).
30. Community benefits in public procurement. Scottish Government. URL: https://www.gov.scot/publications/community-benefits-public-procurement/pages/19/ (дата звернення: 22.04.2020).
31. Public Procurement and Human Rights un Northern Ireland. Northern Ireland Human Rights Commission. 2013. URL: https://www.nihrc.org/uploads/publications/NIHRC_Public_Procurement_and_Human_Rights.pdf (дата звернення: 22.04.2020).
32. Northern Ireland Public Procurement Policy. URL: https://www.finance-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/dfp/NI-public-procurement-policy.pdf (дата звернення: 23.04.2020).
33. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 26.11.2019 р. Справа №826/16757/16 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85933600?fbclid=IwAR11zTvkD6bLT-G1JF_zMigNimvDH8-fSd6UzN5ltHhcE3SWZHJwd6UpPbg. (дата звернення: 20.04.2020).
34. Case C-368/10, Commission v Netherlands. 2012. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122644&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6254802 (дата звернення: 22.04.2020).
35. Bi.prozorro. URL: https://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f-5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis#view/q6zpiXHy (дата звернення: 22.04.2020).
36. Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-21-003214-b (дата звернення: 22.04.2020).
37. Комплексний аналіз регіонального ринку праці Донецької області. Аналітичний звіт. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-andpeacebuilding/comprehensive-analysis-of-the-regional-labour-market-in-donetsk-.html (дата звернення: 22.04.2020).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-42-3-89

30.06.2020