РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВЧИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ СТОРІН ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.01.2017

Issues number

2017 - № 1 (28)

Page

132-143

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

347.45/.47

ISSN print

2411-5584

Abstract

Статтю присвячено аналізу новітнього нормативного акта відносно захисту порушених цивільних прав вкладника як сторони договору банківського вкладу (депозиту). Разом з тим досліджено окремі положення проектів Господарського процесуального кодексу та змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо особливостей здійснення процесуальних дій при розгляді справ вказаних
категорій.

Keywords

Договір банківського вкладу, захист цивільних прав, вкладник

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 132-143

Bibliography

1. Виведення банків з ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fg.gov.ua/not-paying.
2. Відбулось засідання підгрупи міжвідомчої робочої групи з урегулювання проблемних питань вкладників ПАТ «Банк Михайлівський» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/171-pat-bankmykhaylivskyy/8010-vidbulos-zasidannia-pidhrupy-mizhvidomchoi-robochoi-hrupyz-urehuliuvannia-problemnykh-pytan-vkladnykiv-pat-bank-mykhailivskyi; Виплати вкладникам ПАТ «Банк Михайлівський» поновлюються сьогодні, 16 грудня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/171-pat-bank-mykhaylivskyy/8265-vyplaty-za-reiestrom-vkladnykiv-patbank-mykhailivskyi-ponovliuiutsia-sohodni-16-hrudnia.
3. Боднар Т. В. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.
4. Проект Господарського процесуального кодексу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jrc.org.ua/upload/steps/d30392b756cb6ca46fdb436c49b5f0eb.pdf.
5. Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову [Електронний ресурс] : Постанова Пленуму Вищ. господ. суду України від 26.12.2011 № 6. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0016600-11.
6. Комаров В. В. Цивільне судочинство України: основні засади та інститути : монографія / В. В. Комаров, К. В. Гусаров, Н. Ю. Сакара. – Харків : Право, 2016. – 848 с.
7. Гусаров К. В. Перспективи розвитку форм захисту права власності / К. В. Гусаров // Право власності: проблеми забезпечення, реалізації та захисту : тези доп. та наук. повідом. наук. семінару молодих вчених (м. Харків, 14–15 верес. 2001 р.). – Харків, 2001. – С. 23–25.
8. Проект Закону України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (щодо судової реформи)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jrc.org.ua/upload/steps/4bdb30572972eec7a7c7d9f9f263b61d.pdf.
9. Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках : монографія / К. В. Гусаров. – Харків : Право, 2010. – 352 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

19.11.2016