РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВЧИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ СТОРІН ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Автор