СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБОРОТУ ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.11.2015

Issues number

2016 - № 1 (24)

Page

185-196

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.54:663.5

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розкрито основні проблеми правового регулювання виробництва та обороту горілчаних виробів у сучасній Україні та визначено основні шляхи їх вирішення. Для цього з’ясовано основні правові засоби державного регулювання в цій сфері господарської діяльності. Надано пропозиції з удосконалення застосування відповідних засобів регулювання на ринку горілчаних виробів.

Keywords

Правове регулювання, державна політика у сфері торгівлі алкогольними напоями, виробництво алкоголю, торгівля горілчаними виробами, акцизний збір на алкогольні вироби.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 185-196

Bibliography

1. Дєткова Л. А. Деякі питання державного регулювання виробництва та обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні [Електронний ресурс] / Л. А. Дєткова // Актуал. пробл. держави і права. – 2005. – С. 295–299. – Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v24/44.pdf.
2. Голик В. Що робити з акцизом / В. Голик //Алкоголь і тютюн України. – 2000. – жовт.-листоп. – С. 30–33.
3. Дрига А. Б. Активізація акцизного оподаткування в регулюванні соціальних процесів / А. Б. Дрига // Фінанси України. – 2001. – № 5. – С. 98.
4. Гончарук В. Я. Правове регулювання виробництва і обігу спиртних напоїв у Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній) : дис. … канд. юрид. наук / В. Я. Гончарук ; Ун-т внутр. справ. – Х., 2001. – 228 с.
5. Крушельницька Т. П. Акцизне оподаткування алкогольно-тютюнової продукції як чинник гарантованих надходжень до державного бюджету / Т. П. Крушельницька // Статистика України. – 2003. – № 3. – С. 57–62.
6. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Д. В. Задихайло ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2013. – 38 с.
7. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України від 19 грудня 1995 р. № 481/95 // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.
8. Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території міста Києва [Електронний ресурс] : проект рішення Київської міської ради. – Режим доступу: http://kievcity.gov.ua.
9. Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення регулювання виробництва та обігу пива, удосконалення окремих положень щодо продажу пива та інших алкогольних напоїв [Електронний ресурс] : законопроект від 17.06.2015 р. № 2971-1. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua /pls/ zweb2/
webp roc4_1 ?pf3511=55618.
10. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи [Електронний ресурс] : Закон України від 28 грудня 2014 р. № 71-VIII. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.
11. Орленко В. І. До питання щодо критеріїв якості законів України в сфері торгівлі / В. І. Орленко // Державне регулювання торгівлі в ринкових умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24–26 жовт. 2001 р. / відп. ред. А. А. Мазаракі. – К., 2001. – С. 41.
12. Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів : Закон України від 18 листопада 2004 р. № 2189-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 4. – Ст. 91.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

26.10.2015