ТЕХНОЛОГІЧНА ЗОНА ЯК МЕТОД РОЗБУДОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

24.05.2013

Issues number

2013 - № 3 (14)

Page

5-13

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1: 339.9

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто роль і значення технологічних парків в інноваційному розвитку економіки держав. Доведено необхідність використання технопарків як найбільш прийнятного засобу забезпечення успішного переходу економіки на інноваційну модель економіки. Проаналізовано особливості створення та
функціонування технологічних зон у транзитивних країнах. Запропоновано методи підвищення ефективності роботи технопарків України.

Keywords

Технологічний парк, конкурентоспроможність, високі технології, комерціалізація, венчурна фірма.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 5-13

Bibliography

1. Авдулов А. Н. Научные и технологические парки, технополисы и регионы науки / А. Н. Авдулов, А. М. Кулькин. — М.: Наука. — 1992. — 350 с.
2. Кунаков Д. А. Опыт функционирования особых экономических зон в России / Д. А. Кунаков // Рос. внешнеэконом. вестн. — 2009. — № 6. — С. 31-42.
3. Рассыпнова К. В России реально действует 100 технопарков [Электронний ресурс] / К. Рассыпнова // Тасс Телеком. — 27.12.2011. — Режим доступа: http://tasstelecom.ru/news/one/7083.
4. Воронина Ю. Притормозили на старте [Электронний ресурс] / Ю. Воронина. — Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/05/14/parki.htmlhttp://www.rg.ru/2013/05/14/parki.html — comments#comments
5. Костюнина Г. М. Технопарки в зарубежной и российской практике / Г. М. Костюнина, В. И. Баронов // Вестн. МГИМО-Университета. — 2012. — №3. — С.91-99.
6. На заседании Президиума Совета Министров рассмотрели ход реализации Госпрограммы инновационного развития Беларуси [Электронний ресурс]. — Режим доступа: http://belisa.org.by/ru/ news/stnews/innovative/ac9e93823b60f700.html
7. В Белоруссии создадут национальный научно-технологический парк [Электронний ресурс]. — Режим доступа : http: //концептуал.рф/v-belorussii-sozdadutnatsionalnyy-nauchno-tehnologicheskiy-park.
8. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/991-14.
9. Уханова І. О. Формування механізму державної підтримки технопарків в Україні / І. О. Уханова // Економіка: реалії часу. — 2012. — № 3-4(4-5). — С. 213-214.
10. Чудаєва І. Б. Ефективність функціонування технопарків України / І. Б. Чудаєва // Європ. вектор екон. розвитку. — 2011. — № 2. — С. 247-254.
11. Про інноваційну діяльність: Закон України // Відом. Верхов. Ради України. — 2002. — № 36 — Ст. 266.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

01.04.2013