ОКРЕМІ ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМІСТУ ДОГОВОРУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

18.03.2011

Issues number

2011 - № 2 (5)

Page

206-214

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.3(477):339.9

ISSN print

2218-8010

Abstract

Сформовано окремі правові позиції щодо змісту договору між Україною та ЄС про створення зони вільної торгівлі. Вони можуть бути використані в переговорному процесі, що триває. Серед них зазначено: необхідність надання Україні перехідного періоду для гармонізації національного законодавства з законодавством ЄС у сфері технічного регулювання та узгодження такої кількості винятків з названого режиму, зокрема, у сфері державних закупівель, що відповідають національним економічним інтересам України.

Keywords

Договір про зону вільної торгівлі, технічне регулювання, зовнішньоекономічна діяльність, захист національного товаровиробника.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 206-214

Bibliography

1. Анализ европейского законодательства REACH и его применения в контексте практической внешнеторговой деятельности товаропроизводителей и трейдеров химической и нефтехимической продукции в Украине. Аналитическое исследование [Електронний ресурс]. – Черкасы, 2007. – Режим доступу:www. niitekhim.2mcl.com.
2. Юсупов, В. А. Господарсько-правове забезпечення зовнішньоекономічної політики держави [Текст] / В. А. Юсупов : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2009.
3. Нова зовнішня політика України. Погляди аналітиків. Міжнародний центр перспективних досліджень [Електронний ресурс] / керівник проекту: Саша Тессьє-Столл. – К., 2010. – Режим доступу: http://www.icps.com.ua/files/articles/61/39/Zvit_ICPS_2010_UKR_for_site_last.pdf.
4. Оцінка наслідків угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС. Міжнародний центр перспективних досліджень [Електронний ресурс] / керівник проекту та редактор публікації : Ольга Шумило. – Черкаси, 2007. – Режим доступу: http://wto.in.ua/files/content/articles/fta_eu_impact.pdf.
5. Аналіз перспектив торгівельних відносин між Україною та ЄС у контексті переговорів щодо розширеної угоди [Електронний ресурс] підготовлений: ECORYS Роттердам, 13 грудня 2007. – Режим доступу: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/june/tradoc_146265.pd.
6. Адамюк, Д. І. Сучасні підходи Європейського Союзу до стимулювання інноваційних процесів [Текст] / Д. І. Адамюк // Вісн. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – 2010. – № 2. – С. 92–104.
7. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Сер. : Екон. теорія та право. – 2010. – № 2. – С. 92–104.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

04.02.2011