2017 - № 2 (29) 2010 - № 1 2010 - № 2 2010 - № 3 2011 - № 1 (4) 2011 - № 2 (5) 2011 - № 3 (6) 2011 - № 4 (7) 2012 - № 1 (8) 2012 - № 2 (9) 2012 - № 3 (10) 2012 - № 4 (11) 2013 - № 1 (12) 2013 - № 2 (13) 2013 - № 3 (14) 2013 - № 4 (15) 2014 - № 1 (16) 2014 - № 2 (17) 2014 - № 3 (18) 2014 - № 4 (19) 2015 - № 1 (20) 2015 - № 2 (21) 2015 - № 3 (22) 2015 - № 4 (23) 2016 - № 1 (24) 2016 - № 2 (25) 2016 - № 3 (26) 2016 - № 4 (27) 2017 - № 1 (28) 2017 - № 2 (29) 2017 - № 3 (30) 2017 - № 4 (31) 2018 - № 1 (32) 2018 - № 2 (33) 2018 - № 3 (34) 2018 - № 4 (35) 2019 - № 1 (36) 2019 - № 2 (37) 2019 - № 3 (38) 2019 - № 4 (39)

Економічна теорія

ВИЩА ОСВІТА В ЕПОХУ ТРАНСПРОФЕСІОНАЛІВ

ЕВОЛЮЦІЯ УМОВ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ

ЗМІНА НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНВЕРСІЙНОГО ТИПУ

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

МАЛИЙ БІЗНЕС ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

НЕЗАХИЩЕНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК СПРИЯЮЧА УМОВА ВІДТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ

ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ БІДНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНІ

СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, СУБ’ЄКТИ

СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА РОЗБІЖНОСТЕЙ У ФАКТИЧНОМУ ТА ФОРМАЛЬНОМУ СТАТУСАХ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПОЛУЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОЦЕСУ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ІННОВАЦІЙНА ФІРМА: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

Економічна теорія права

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА

ХРИСТИЯНСЬКА ПРАВОВА ТРАДИЦІЯ І ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Право

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ УКРАЇНИ

ДО ПИТАННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ АКТУАЛІЗАЦІЮ ПРОБЛЕМАТИКИ МОРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОНСТРУЮВАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВИ (КОНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ)

НЕКОМЕРЦІЙНЕ ІНВЕСТУВАННЯ — ПРОГАЛИНА У ГОСПОДАРСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ М’ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОРГАНІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ УПРАВЛЯТИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІТАКОБУДІВНОГО КЛАСТЕРУ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

СУСПІЛЬНІ ІНТЕРЕСИ ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ

ЩОДО ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ст. 267 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ