МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО вДОСКОНАЛЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, доцент, Харків, пл. Свободи, 4

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

20.11.2020

Номер випуску

2020 - № 4 (43)

Cторінка

98-117

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

311.314:338.47 (477.54)

ISSN print

2411-5584

Анотація

Визначено теоретичні засади статистичної діяльності, її функцій, методів, інструментів, організації на національному та міжнародному рівнях. Проаналізовано сучасний методичний підхід до статистичної звітності і статистичного аналізу діяльності транспортної галузі Харківського регіону. Встановлено основні проблеми організації вантажних перевезень автомобільним транспортом. Показано недосконалість сучасної нормативно-правової бази й існуючі перепони якісному проведенню державних статистичних спостережень діяльності підприємців-перевізників. Розроблено рекомендації щодо удосконалення статистичного аналізу діяльності автомобільного транспорту.

Ключові слова

методичні підходи, статистичне спостереження, інформація, нормативно-правова база, статистична звітність, статистичний аналіз, транспортна галузь, перевезення, автомобільний транспорт.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

98-117

Список літератури

1. Pro derzhavnu statystyku: Zakon Ukrayiny vid 17.09.1992 zi zminamy ta dopovnennyamy. 2614 – XII. (1992). [On state statistics. Law of Ukraine dated September 17, 1992]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2614–12#Text [in Ukrainian].
2. Burkinskyi, B. V., & Kotlubay, O. M. (2008). Ukraina u svitovii morskii torhivli (Shcho halmuie rozvytok vitchyznianoho sudnoplavstva?) [Ukraine in world maritime trade (What slows down the development of domestic shipping?)]. Visnyk NAN Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 10, 23–33 [in Ukrainian].
3. Nykolayenko, H. V. (2017). Teoretychni zasady pravovoho rehulyuvannya derzhavnoyi statystyky v Ukrayini [Theoretical bases of legal regulation of state statistics in Ukraine]. Informatsiya i pravo – Information and law, 2 (21), 34–40. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2017_2_6 [in Ukrainian].
4. Volikov, V. V., & Vdovychenko, V. O. (2017). Transportna infrastruktura Kharkova (analiz stanu ta osnovni tendentsiyi) [Kharkiv transport infrastructure (analysis of the situation and main trends)]. Biznes Inform – Business Inform, 12, 292–299 [in Ukrainian].
5. Mokhova, Yu. L. (2015). Znachennia transportnoi haluzi v systemi natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [The importance of the transport sector in the system of the national economy of Ukraine]. Menedzher – Manager, 1, 88–96 [in Ukrainian].
6. Trubey, O. M., & Chuta, V. O. (2018). Analiz rynku vantazhnykh perevezen v Ukraini
[Analysis of the freight market in Ukraine]. Biznes Inform – Business Inform, 6, 247–253 [in
Ukrainian].
7. Yedyna systema obliku ta statystyky [Unified system of accounting and statistics.]. (n. d.).
Retrieved September 01, 2020, from https://studfile.net/preview/5265230/page:5/ [in
Ukrainian].
8. Pro informatsiyu: Zakon Ukrayiny vid 02.10.1992 r. zi zminamy ta dopovnennyamy. 2657‑XII. (1992). [On information. Law of Ukraine dated October 02, 1992]. Retrieved from https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657 12#Text [in Ukrainian].
9. State Statistics Service of Ukraine. (2020). Zainiatist ta bezrobittia [Employment and unemployment]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
10. Main Department of Statistics in Kharkiv Region. (2020). Ekonomichna statystyka [Economic statistics]. Retrieved from http://kh.ukrstat.gov.ua/stat-informatsiya [in Ukrainian].
11. Pro zovnishnoekonomichnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 16.04.1991 r. zi zminamy ta dopovnenniamy. 959‑XII. (1991). [On foreign economic activity: Law of Ukraine dated April 16, 1991]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959–12#Text [in Ukrainian].

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2020‑43‑4‑98

20.11.2020