ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права, Україна, м. Харків

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

22.12.2023

Номер випуску

2023-№4 (55)

Cторінка

115-122

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

347.73:338.46

ISSN print

2411-5584

Анотація

Статтю присвячено визначенню змісту фінансових послуг, місця фінансового ринку в фінансовій системі держави, розкриттю правового статусу суб’єктів ринку фінансових послуг, особливостям державного регулювання діяльності учасників ринків фінансових послуг. Розглянуто дискусійні питання регулювання грошового обігу, банківської діяльності, ринків капіталу й організованих товарних ринків, валютного ринку та інших ринків фінансових послуг в Україні. Сформульовано науково-методичні підходи до викладання цих питань здобувачам вищої юридичної та економічної освіти.

Ключові слова

фінансова система, фінансові послуги, ринки фінансових послуг, державне регулювання діяльності учасників ринків фінансових послуг.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

115-122

Список літератури

1. Еш С. М. Ринок фінансових послуг : підручник. Київ : ЦУЛ, 2022. 400 с.
2. Мацук З. А. Фінансові послуги на ринку цінних паперів України: теорія та практика : монографія. Київ : КНЕУ, 2018. 367 с.
3. Слав’юк Н. Р., Глущенко С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. Київ : НаУКМА, 2022. 206 с.
4. Сучасні економіко-правові ризик-орієнтовані засоби регулювання розвитку ринку фінансових послуг : монографія / за ред. Н. М. Внукової, С. В. Глібка. Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. 304 с.

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2023-55-4-115

Цей запис також доступний на: Англійська

22.12.2023