ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРТНО- АНАЛІТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Київ, Кіото, 19
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

22.02.2019

Issues number

2019 - № 1 (36)

Page

57-72

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.101:316.334.2–028.45

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розкрито сутність та особливості експертно-аналітичного середовища в соціально-економічній системі національного господарства. Обґрунтовано роль аналітичних центрів у політико-економічних процесах, а також виявлено та охарактеризовано відмітні ознаки та тенденції становлення й функціонування аналітичних центрів в Україні. Розроблено пропозиції щодо посилення їх активності в соціально-економічних та інтеграційних процесах держави.

Keywords

експертно-аналітичне середовище, аналітичні центри, джерела фінансування, експертно-аналітична діяльність.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

57-72

Bibliography

1. Haass R. N. Think tanks and U. S. Foreign policy: a policy-makers perspective. US Foreign Policy Agenda. 2002. Vol. 7. No. 3. Pp. 5–8. URL: http://guangzhou.usembassychina.org.cn/uploads/images/QHgRpr9Ar-KtqbseIUl05Q/ijpe1102. pdf (дата звернення: 19.12.2018).
2 Abelson D. E. Think tanks and U. S. Foreign policy: an historical perspective. US Foreign Policy Agenda. 2002. Vol. 7. No. 3. Pp. 9–12. URL: http://guangzhou.usembassychina.org.cn/uploads/images/QHgRpr9ArKtqbseIUl05Q/ijpe1102. pdf (дата звернення: 19.12.2018).
3. McGann J. How Think Tanks are Coping with the Future. Futurist. Nov/Dec 2000. Vol. 34. Issue 6. Pp. 16–24 (дата звернення: 19.12.2018).
4. Диксон П. Фабрики мысли. Москва: ООО «Изд-во АСТ», 2004. 505 с.
5. Петренко І. І. «Фабрики думок» як інструмент застосування інтелекту до вирішення складних соціально-політичних проблем. Філософія. Політологія. 2015. № 1 (119). С. 121–126.
6. Ржевська Н. Історико-теоретичний аналіз «виробництва» інтелектуального простору американськими та транснаціональними аналітичними структурами. Вісник Львівського університету. Серія філософсько‑політологічні студії. 2015. Вип. 7. С. 73–83.
7. Клименко О. А. Мозкові центри як фактор впливу на політику держави в країнах Заходу. Проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. 2013. Вип. 6. С. 67–80.
8. Кочетков Г. Б., Супян В. Б. «Мозговые центры» в США: наука как инструмент реальной политики. Проблемы прогнозирования. 2010. № 5. С. 52–67. URL: http://www.ecfor.ru/wp-content/uploads/2010/fp/5/05. pdf (дата звернення: 19.12.2018).
9. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10.02.1995 р. № 51/95‑ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0 %B2 %D1 %80 (дата звернення: 19.12.2018).
10. Незалежні аналітичні центри України у процесі вироблення політики: перешкоди, перспективи та взаємні очікування у співпраці з органами державної влади. URL: https://dif.org.ua/uploads/pdf/1421935943_3402. pdf (дата звернення: 19.12.2018).
11. Орлов М. Про роль громадського та наукового експертного середовища в Україні. URL: https://www.prostir.ua/?blogs=pro-rol-hromadskoho-ta-naukovoho-ekspertnohoseredovyscha-v-ukrajini (дата звернення: 19.12.2018).
12. Роль експертних товариств в сфері політики, охорони довкілля, культури та релігійного життя в Україні та Білорусі. Матеріали спільного проекту НАН України та Білорусі «Експертні товариства України та Білорусі в системі соціального менеджменту: теоретико-методологічний та інституційний аспекти», підтриманого Державним фондом фундаментальних досліджень. Національна академія наук України, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди, Державний фонд фундаментальних досліджень / за заг. ред. Л. О. Филипович. Київ, 2014. 152 с.
13. Інформаційна потужність аналітичних центрів – представлено нове дослідження. URL: https://www.prostir.ua/?news=informatsijna-potuzhnist-analitychnyh-tsentriv (дата звернення: 19.12.2018).
14. Аналітичні центри в Україні та Німеччині: проблеми і перспективи співпраці. URL: https://dif.org.ua/article/analitichni-tsentri-v-ukraini-ta-nimechchini-problemii-perspektivi-spivpratsi (дата звернення: 19.12.2018).
15. 2017 Global Go To Think Tank Index Report. URL: https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1012&context=think_tanks (дата звернення: 19.12.2018).
16. Think Tanks & Civil Societies Program The Lauder Institute The University of Pennsylvania 2017 Global Go To Think Tank Index Report. URL: http://razumkov.org.ua/ uploads/article/2018_GGTTI_PrereleaseGotoReport_1.28.18. pdf (дата звернення: 19.12.2018).
17. Історія Центру. URL: http://www.razumkov.org.ua/ua/pronas/istoriia (дата звернення: 19.12.2018).
18. Офіс зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі. URL: https://ukraineoffice.eu/about-us/mission-activities (дата звернення: 19.12.2018).
19. Світові аналітичні центри: хто отримав 5 зірок прозорості у 2018 році? Міжнародний рейтинг. URL: http://www.pravo.org.ua/ua/news/20873155‑svitovianalitichni-tsentri-hto-otrimav-5‑zirok-prozorosti-u-2018‑rotsi---migenarodniy-reyting (дата звернення: 19.12.2018).
20. Бураковський І. Важливо, щоб в Україні створювалися не стільки загальнополітичні, а й також спеціалізовані аналітичні центри. Cерія інтерв’ю з українськими аналітичними центрами. URL: http://thinktwiceua.org/wp-content/uploads/Interview-Burakovskyy_Finalna1. pdf (дата звернення: 19.12.2018).

Code DOI

10.31359/2411-5584-2019-36-1-57

14.02.2019