ПРАВОВІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Київ, Кіото, 19

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

22.02.2011

Issues number

2011 - № 2 (5)

Page

122-134

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

[338.242.2:330.341.1] (477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розкрито сутність підходів та механізмів формування правових умов забезпечення комерціалізації технологій. Проаналізовано досвід зарубіжних країн у сфері стимулювання науково-технічної діяльності державних наукових установ і освітніх закладів. Розроблено пропозиції щодо упровадження відповідних правових норм для забезпечення розвитку регіональних інноваційних систем.

Keywords

Комерціалізація, правові умови, регіональні інноваційні системи, трансфер технологій, малі та середні підприємства.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 122-134

Bibliography

1. Дежина, И. Механизмы стимулирования коммерциализации исследований и разработок [Текст] / И. Дежина, Б. Салтыков // Общество и экономика. – 2004. – № 7–8. – С. 190.
2. Иванцов, В. А. Интеллектуальный потенциал, факторы его использования [Текст] / В. А. Иванцов : автореф. дис. … канд. экон. наук. – Казань, 2003. – 18 с.
3. Зинов, В. Интеллектуальный капитал как базовая характеристика стоимости бизнеса [Текст] / В. Зинов, К. Сафарян // Інтелектуал. власність – 2001. – № 5–6. – С. 23–25.
4. Козырев, А. Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности [Текст] / А. Н. Козырев, В. Л. Макаров. – М. : Интерреклама, 2003. – 352 с.
5. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика [Текст] : монографія / за ред. Л. І. Федулової. – К. : «Основи», 2005. – 552 с.
6. Орлюк, О. П. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні [Текст] / О. П. Орлюк // Наука та інновації. – 2008. – Т. 4, № 1. – С. 68–73.
7. Нормативні акти з питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій [Текст] / Ю. М. Капіца, І. І. Хоменко (упоряд.). – К. : Центр інтелектуал. власності та передачі технологій НАН України, 2007. – 84 с.
8. Бутнік-Сіверський, О. Б. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект [Текст] / О. Б. Бутнік-Сіверський // Інтелектуал. капітал. – 2002. – № 1. – С. 16–27.
9. Комков, Н. И. Требования и условия оценки эффективности бизнес-инноваций в условиях рыночной конкуренции [Текст] / Н. И. Комков, Г. Г. Балаян, Н. Н. Бондарева // Науч. тр. ИНП РАН под ред. А. Г. Коровкина. – М. : Макс-Пресс, 2005. – С. 38–44.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

25.01.2011