Про збірник

ISSN 2522-4018 (Online)

Key title: Ekonomìčna teorìâ ta pravo (Online)

Abbreviated key title: Ekon. teor. pravo (Online)

Parallel title: Economic theory and law

Parallel title: Èkonomičeskaâ teoriâ i pravo

ISSN  2411-5584 (Print)

Збірник наукових праць засновано в 2010 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21210-11010 ПР від 16.02.2015 р.

Засновник – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Видавець – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Тематика збірника: економічна теорія; економічна теорія права; економічний аналіз права; теоретичні і практичні проблеми правознавства.

Періодичність: 1 раз на квартал.

Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Збірник наукових праць  включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  з юридичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515) та з економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820).

Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua

 

2112total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська