Про збірник

ISSN 2522-4018 (Online)

ISSN  2411-5584 (Print)

Збірник наукових праць засновано в 2010 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21210-11010 ПР від 16.02.2015 р.

Засновник – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Видавець – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Тематика збірника: економічна теорія; економічна теорія права; економічний аналіз права; теоретичні і практичні проблеми правознавства.

Періодичність: 1 раз на квартал.

Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Збірник наукових праць  включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  з юридичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515) та з економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820).

Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua

Адреса редакційної колегії: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, Харків, 61024, Україна

Телефони: +38 057 704 11 35 (голова редакційної колегії);

+38 057 704 92 58 (заступник голови редакційної колегії;

відповідальний секретар)

e-mail: apgetman@nulau.edu.ua, ekonom@nulau.edu.ua, econom_theory@ukr.net

Сайт: http://econtlaw.nlu.edu.ua

101total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська