Про збірник

ISSN  2411-5584

Збірник наукових праць засновано в 2010 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21210-11010 ПР від 16.02.2015 р.

Засновник – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Видавець – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Тематика збірника: економічна теорія; економічна теорія права; економічний аналіз права; теоретичні і практичні проблеми правознавства.

Періодичність: 1 раз на квартал.

Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Збірник наукових праць зареєстрований як наукове фахове видання з юридичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515) та з економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07. 2016 № 820).

Видання індексується: Google ScholarIndex Copernicus International (ICV 2015: 56.37), Academic Research Index (ResearchBib)Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Science Impact Factor, Open Academic Journals Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN).

Збірник зареєстровано в базах даних «Наукова періодика України» та «Бібліометрика української науки» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – http://www.nbuv.gov.ua

Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua

Адреса редакційної колегії: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, Харків, 61024, Україна

Телефони: +38 057 704 11 35 (голова редакційної колегії);

+38 057 704 92 58 (заступник голови редакційної колегії;

відповідальний секретар)

e-mail: apgetman@nulau.edu.ua, ekonom@nulau.edu.ua, econom_theory@ukr.net

Сайт: http://econtlaw.nlu.edu.ua; http://nauka.nlu.edu.ua/?p=191

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська