Про збірник

ISSN 2522-4018 (Online)

Key title: Ekonomìčna teorìâ ta pravo (Online)

Abbreviated key title: Ekon. teor. pravo (Online)

Parallel title: Economic theory and law

Parallel title: Èkonomičeskaâ teoriâ i pravo

ISSN  2411-5584 (Print)

Збірник наукових праць засновано в 2010 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21210-11010 ПР від 16.02.2015 р.

Засновник – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Видавець – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Тематика збірника: економічна теорія; економічна теорія права; економічний аналіз права; теоретичні і практичні проблеми правознавства.

Періодичність: 1 раз на квартал.

Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2019  № 612 збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економічних та юридичних наук за спеціальностями:

051 – «Економіка»,

072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»,

073 – «Менеджмент»,

075 – «Маркетинг»,

076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

081 – «Право»,

293 – «Міжнародне право».

Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua

 

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська