МЕТА ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Місія збірника наукових праць полягає у наданні авторам рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень у галузі економічних та юридичних наук та їх вільного поширення у науковому середовищі України та зарубіжних країн.

Стратегічні цілі редакційної колегії:

– інтеграція досліджень шляхом формування нових галузей знань – економічної теорії права, економічного аналізу права та економічного права, які відкривають нові можливості для наукового пошуку;

– популяризація сучасних економічних і юридичних знань;

– надання консультативної допомоги докторантам, аспірантам і студентам, працівникам органів державного управління і структур місцевого самоврядування, підприємцям і менеджерам;

– активізація навчального процесу у  вищих навчальних закладах; сприяння підготовці економістів і юристів нового покоління – теоретиків і практиків.

Пріоритетні завдання редакційної колегії:

– розвиток теоретичних і прикладних досліджень правової економіки в Україні та країнах ЄС, наукова апробація та поширення їх результатів;

– розширення кола авторів журналу на основі співробітництва з науковцями України та зарубіжжя;

– збільшення кількості наукових статей, опублікованих англійською мовою;

– вступ до Європейської асоціації права та економіки;

– індексація збірника у міжнародних наукометричних базах та реєстрація у бібліотеках зарубіжних країн;

– підготовка збірника до індексації у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська