ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ: РИЗИК ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ

Автор

, кандидат юридичних наук, Україна, м. Київ

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

22.12.2023

Номер випуску

2023-№4 (55)

Cторінка

56-72

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

346.6:336.717

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті проаналізовано наукові погляди щодо визначення ймовірності ризику впливу віртуальних активів на стабільність світової фінансової системи та фінансових систем окремих країн, діяльність урядів різних країн, міжнародних організацій і наднаціональних інституцій із правового врегулювання обороту віртуальних активів. На цій основі обґрунтовано висновок, що в сучасний період ризик неконтрольованого розповсюдження окремих видів віртуальних активів зберігається. Доведено, що поширення стейблкойнів є чинником підвищення ймовірності ризику впливу їх на стабільність фінансових систем окремих країн.

Ключові слова

фінансова система, фінансова стабільність, віртуальні активи, ризик імовірності впливу віртуальних активів на стабільність фінансових систем, криптовалюти, стейблкойни.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

56-72

Список літератури

1. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. New York, 2008. 16 р. URL: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (дата звернення: 26.09.2023).
2. Federal Council report on virtual currencies in response to the Schwaab (13.3687) and Weibel (13.4070) postulates. 2014, June 25. URL: https://perma.cc/7VAB-FNBJ (дата звернення: 26.09.2023).
3. Digital currencies: response to the call for information / HM Treasury. 2015, March. 22 p. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/414040/digital_currencies_response_to_call_for_information_final_changes.pdf (дата звернення: 26.09.2023).
4. Virtual currency schemes. European Central Bank : офіц. вебсайт. 2012, October. 53 p. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf (дата звернення: 26.09.2023).
5. Virtual currency schemes – a further analysis. European Central Bank : офіц. вебсайт. 2015, February. 37 p. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf (дата звернення: 26.09.2023).
6. Козырев М. Банк Англии: в будущем биткоины могут пошатнуть финансовую стабильность Великобритании. 2023, 12 сент. URL: https://web.archive.org/web/20141026045308/http://apparat.cc/news/bank-of-england-bitcoin/ (дата звернення: 26.09.2023).
7. Tapscott D., Tapscott A. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World : an imprint. New York : Portfolio : Penguin, 2016. 324 p. URL: https://itig-iraq.iq/wp-content/uploads/2019/05/Blockchain_Revolution.pdf (дата звернення: 26.09.2023).
8. Munger M. C. Vigna P., Casey M. J. The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and the Blockchain are Challenging the Global Economic Order. New York : St. Martin’s Press, 2015. 357 p. The Independent Review : A Journal of Political Economy. 2015, fall. Vol. 15, No. 2. URL: https://www.independent.org/publications/tir/article.asp?id=1077 (дата звернення: 26.09.2023).
9. Popper N. Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money : an imprint. New York : HarperCollins Publishers, 2015. 308 p. URL: http://repo.darmajaya.ac.id/4146/1/Digital%20Gold_%20Bitcoin%20and%20the%20Inside%20Story%20of%20the%20Misfits%20and%20Millionaires%20Trying%20to%20Reinvent%20Money%20 %28 %20PDFDrive%20 %29.pdf (дата звернення: 26.09.2023).
10. 12-month Review of the Revised FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers / Financial Action Task Force. Paris : FATF, 2020. 24 p. URL: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/12-Month-Review-Revised-FATF-Standards-Virtual-Assets-VASPS.pdf.coredownload.pdf (дата звернення: 26.09.2023).
11. Carstens A., Claessens S., Restoy F., Shin H. S. Regulating big techs in finance. 2021, August 2. 9 p. (BIS Bulletin ; No. 45). URL: https://www.bis.org/publ/bisbull45.pdf (дата звернення: 26.09.2023).
12. Restoy F. Fintech regulation: how to achieve a level playing field. 2021, February. IV, 23 p. (Occasional Paper ; No. 17 / Financial Stability Institute). URL: https://www.bis.org/fsi/fsipapers17.pdf (дата звернення: 26.09.2023).
13. Carstens A. Shaping the future of payments. BIS Quarterly Review. 2020, March. P. 17–20. URL: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003e.htm (дата звернення: 26.09.2023).
14. Carstens A. Non-bank financial sector: systemic regulation needed. BIS Quarterly Review. 2021, December. P. 1–6. URL: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2112_foreword.htm (дата звернення: 26.09.2023).
15. Дученко М. М., Павленко Т. В. Вплив криптовалют на економіку країни. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 19. С. 1002–1009. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/150.pdf (дата звернення: 26.09.2023).
16. Стратегія макропруденційної політики : затв. рішенням Правління НБУ 14 груд. 2020 р. / Нац. банк України. 24 с. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_MaP.pdf (дата звернення: 26.09.2023).
17. Міщенко В. І., Міщенко С. В. Основні напрями забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті глобалізаційних процесів. Фінанси України. 2008. № 3. С. 56–69.
18. Даниленко А. Що таке фінансова стабільність, та як центральні банки можуть її забезпечувати. Експертна платформа : вебсайт / Нац. банк України. 06.03.2019. URL: https://expla.bank.gov.ua/expla/news_0026.html (дата звернення: 26.09.2023).
19. Белінська Я. В. Механізм забезпечення фінансової стабільності: структура, інструменти, напрями розвитку. Стратегічні пріоритети. 2012. № 1 (22). С. 72–84.
20. Коріньок Я. О. Сутність фінансової стабільності та особливості її прояву. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 11, ч. 2. С. 126–130.
21. Чирак І. Фінансова стабільність, фінансова нестабільність і фінансова стійкість економіки. Світ фінансів. 2020. № 2 (63). С. 115–125.
22. Унковська Т. Є. Системне розуміння стабільності: розв’язання парадоксів. Економічна теорія. 2009. № 1. С. 14–33.
23. Schinasi G. J. Defining Financial Stability. International Monetary Fund, 2004. 19 р. (IMF Working Paper ; No. 187).
24. Padoa-Schioppa T. Central banks and financial stability: exploring a land in between. The transformation of the European financial system : Second ECB Central Banking Conference (Frankfurt am Main, 24–25 October 2002). Frankfurt on Main, 2002. 48 p. URL: https://www.ecb.europa.eu/events/pdf/conferences/tps.pdf (дата звернення: 26.09.2023).
25. Фалюта А. В. Забезпечення фінансової стабільності банку через систему управління ризиками. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2007. Вип. 17.2. С. 230–235.
26. Crockett A. The Theory and Practice of Financial Stability. International Finance Section. Princeton, New Jersey : Princeton University, 1997. (Essays in international finance ; No. 203). URL: https://ies.princeton.edu/pdf/E203.pdf (дата звернення: 26.09.2023).
27. Chant J. Financial Stability as a Policy Goal. Essays on Financial Stability : technical report No. 95 / Bank of Canada. Canada, 2003. P. 1–28. URL: https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/tr95.pdf (дата звернення: 26.09.2023).
28. Davis E. A. Typology of Financial Instability : financial stability report No. 2 / Oesterreichische Nationalbank (Central Bank of Australia). 2001. 9 p.
29. Foot M. What is financial stability and how do we get it? Speech on Meeting of the Financial Services Authority and ACI (UK). 2007. 122 p.
30. Fisher I. The debt-deflation theory of great depression. Econometrica. 1933. Vol. 1. P. 337–357.
31. Minsky H. The financial instability hypothesis: an interpretation of Keynes and an alternative to «standard» theory. Nebraska Journal of Economics and Business. 1977. Vol. 16, No. 1. P. 5–16.
32. Lagunoff R. D., Schreft S. L. A Model of Financial Fragility. Journal of Economic Theory. 2001. Vol. 99, Issues 1–2. P. 220–264. DOI: https://doi.org/10.1006/jeth.2000.2733.
33. Kregel J. The Natural Instability of Financial Markets. 2009. 24 р. (The IDEAs Working Papers Series ; No. 4). URL: https://www.networkideas.org/working/jun2009/04_2009.pdf (дата звернення: 26.09.2023).
34. Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку : монографія / за ред. М. І. Скрипниченко. Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2012. 720 с.
35. IMF Executive Board Discusses Elements of Effective Policies for Crypto Assets. International Monetary Fund : офіц. вебсайт. 2023, February 23. URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/02/23/pr2351-imf-executive-board-discusseselements-of-effective-policies-for-crypto-assets (дата звернення: 26.09.2023).
36. Що таке капіталізація криптовалют. Про все : вебсайт. 2023, 15 лют. URL: https://provce.ck.ua/shcho-take-kapitalizatsiia-kryptovaliut (дата звернення: 26.09.2023).
37. Мусієнко О. Що таке стейблкоїни та де їх використовують? Blog Imena.UA : вебсайт. 18.02.2021. URL: https://www.imena.ua/blog/what-are-stablecoins (дата звернення: 26.09.2023).
38. Tether: Fiat currencies on the Bitcoin blockchain. 20 p. URL: https://assets.ctfassets.net/vyse88cgwfbl/5UWgHMvz071t2Cq5yTw5vi/c9798ea8db99311bf90ebe0810938b01/TetherWhitePaper.pdf (дата звернення: 26.09.2023).
39. Литвиненко Е. Сенаторы США выступили против запуска Цукербергом стейблкоина Diem и криптокошелька Novi. Hash Telegraph : вебсайт. 20.10.2021. URL: https://hashtelegraph.com/senatory-ssha-vystupili-protiv-zapuska-cukerbergomstejblkoina-diem-i-kriptokoshelka-novi (дата звернення: 26.09.2023).

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2023-55-4-56

22.12.2023