НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Київ, Кіото, 19

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

23.11.2018

Issues number

2018 - № 4 (35)

Page

44-64

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.341

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розкрито сутність концепції інноваційних систем, визначено й обґрунтовано їхні особливості в умовах упровадження результатів четвертої промислової революції та здійснення цифровізації (цифрової трансформації) суспільства. Виявлено проблеми розвитку національної інноваційної системи України та розроблено пропозиції щодо актуалізації процесу формування її складових з урахуванням викликів, обумовлених засадами нового техніко-економічного устрою.

Keywords

національна інноваційна система, цифровізація, державна політика, цифрові технології, цифрова інфраструктура.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

44-64

Bibliography

1. Dr. Raúl L. Katz. The Transformative Economic Impact of Digital Technology. URL: http://unctad.org/meetings/fr/Presentation/ecn162015p09_Katz_en.pdf (дата звернення: 10.10.2018).
2. McKinsey & Company. Where machines could replace humans – and where they can’t (yet). 2016. URL: https://www.mckinsey.it/idee/where-machines-could-replacehumans-and-where-they-cant-yet1 (дата звернення: 10.10.2018).
3. Schwab Klaus. The Fourth Industrial Revolution. Crown Business. New York, 2017. 192 р.
4. Чаудари С. П., Паркер Д., Альстайн Ван М. Революция платформ. Как сетевые рынки меняют экономику – и как заставить их работать на вас. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 304 с.
5. The New Digital Economy. How it will transform business. Oxford Economics. 2011. URL: http://www.citibank.com/transactionservices/home/docs/the_new_digital_economy.pdf (дата звернення: 10.10.2018).
6. Берназюк О. Роль та місце цифрових технологій у сфері публічного управління. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 10. С. 166–170.
7. Україна переходить на цифрову економіку. Що це означає. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2385945-ukraina-perehodit-na-cifrovu-ekonomiku-so-ceoznacae.html (дата звернення: 10.10.2018).
8. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації»: затв. Постановою Верхов. Ради України від 27 черв. 2007 р. № 1244–V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1244-16 (дата звернення: 10.10.2018).
9. Digital Transformation Initiative (DTI). URL: http://reports.weforum.org/digitaltransformation (дата звернення: 10.10.2018).
10. Виклики і ризики. Безпековий огляд ЦДАКР. № 4 (91). Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння. URL: https://cacds.org.ua/?p=3608 (дата звернення: 10.10.2018).
11. Negroponte N. Being Digital. New York: Knopf, 1995. 256 p.
12. OECD Digital Economy Outlook 2017. OECD Publishing, Paris. URL: https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/9317011e.pdf (дата звернення: 10.10.2018).
13. Dig Digital Economy and Society Index (DESI) 2017. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2017 (дата звернення: 10.10.2018).
14. Digital Spillover Measuring the true impact of the digital economy. URL: https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/digital-spillover (дата звернення: 10.10.2018).
15. Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020). URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 10.10.2018).
16. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки: схвал/ розпорядж/ Каб/ Міністрів України від 17 січ. 2018 р. № 67-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1 %80 (дата звернення: 10.10.2018).
17. Україна серед країн-лідерів з впровадження технології блокчейн. URL: http://matrix-info.com/2018/01/30/ukrayina-sered-krayin-lideriv-z-vprovadzhennyatehnologiyi-blokchejn/#_ftn2 (дата звернення: 10.10.2018).
18. Получение цифровых дивидендов: Эффективное использование интернета как инструмента развития в регионе Европы и Центральной Азии. URL: http://www.vsemirnyjbank.org/ru/region/eca/publication/digital-dividends-in-eca (дата звернення: 10.10.2018).

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-35-4-44

19.11.2018