КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МЕДИЧНИХ І РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

27.05.2016

Issues number

2016 - № 2 (25)

Page

14-24

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

339.137.2:61(477):005.44

ISSN print

2411-5584

Abstract

Постановка проблеми. За індексом глобальної конкурентоспроможності Україна посідає 79-те місце серед 144 країн. Актуальним науковим завданням є пошук шляхів підвищення здатності національної економіки стало зростати у довгостроковій перспективі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські науковці розглядають різні аспекти міжнародної конкуренції та приділяють увагу зростанню конкурентоспроможності галузей матеріального виробництва й IT-програмування. Що стосується охорони здоров’я, то вона зазвичай розглядається в національному вимірі, з традиційної точки зору впливу на життєдіяльність громадян і людський розвиток.
Формулювання цілей. Обґрунтування необхідності, умов і чинників формування конкурентних переваг українських медичних і рекреаційних послуг на глобальному ринку.
Виклад основного матеріалу. Необхідність формування конкурентних переваг певних сегментів національної медицини та рекреації пов’язана з вектором на прогресивну структурну перебудову економіки України, її сталий постіндустріальний розвиток, позиціонування на глобальному ринку. Сьогодні в експорті переважають сировинні галузі, а зростання третинного сектору економіки відбувається за рахунок торгівлі, а не сучасних послуг.
Для сучасних розвинених країн внутрішніми факторами конкурентоспроможності є капітал, нові технології, інтелектуальний продукт, а для України — це унікальні лікувальні природні ресурси; нижча, за міжнародну, ціна праці медичних працівників, які мають досвід і відповідну кваліфікацію; значна девальвація національної валюти і, на жаль, тіньовий ринок медичних послуг, особливо у клітинній
терапії. Мобільність ексклюзивних медичних і рекреаційних послуг обмежена, їх міжнародна пропозиція є низькоеластичною за ціною й доходами. Міжнародний попит на них є високоеластичним, що дозволяє надавачам послуг проводити гнучку цінову політику. Поєднання з компліментарними послугами туризму посилює корисний ефект від лікування і збільшує рентабельність бізнесу.
Зовнішніми чинниками конкурентоспроможності медичних і рекреаційних послуг в Україні є розвиток глобальних ринків інвестицій, праці, товарів і послуг; неухильне зростання вартості лікування у розвинених країнах, бюрократія при отриманні державної страховки, черги у лікарнях, пошук пацієнтами конфіденційності, особливо у випадку пластичних операцій.
Висновки. Надання конкурентоспроможних медичних і рекреаційних послуг в Україні потребує удосконалення законодавства в таких напрямах: лібералізація умов для медичного бізнесу; ефективне використання, крім суспільних фінансів, зарубіжних грантів і грошей спонсорів; подальше підвищення якості, надійності та безпеки послуг, рівня комфорту відповідно до європейських стандартів; розвиток
транспорту, комунікацій, страхової медицини; надання медичним асоціаціям функції планування експорту послуг; мінімізація корупції в охороні здоров’я.
Коротка анотація статті
Анотація. У статті аналізуються необхідність, умови, зовнішні та внутрішні чинники формування конкурентних переваг українських медичних та рекреаційних послуг на глобальному ринку. Розкрито природні і набуті елементи національного багатства України, які необхідні для досягнення цієї мети. Пропонуються рекомендації зі збільшення міжнародної пропозиції цих послуг.

Keywords

Конкурентоспроможність, глобальний ринок, медичні та рекреаційні послуги.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2-14-24

Bibliography

1. The Global Competitiveness Report 2015–2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf.
2. Пронкіна Л. І. Конкурентоспроможність України в умовах глобальної конкуренції: міжрегіональний семінар-диспут «Стратегія управління знаннями і людський розвиток в Україні» // Вісник Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2013. – № 2(13). – С. 315–316.
3. State Statistics Service of Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
4. Tax Justice Network report «The Price of Offshore Revisited» / Sunday 22 July 2012 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/ The_Price_of_Offshore_Revisited_Presser_120722.pdf.
5. Medical tourism market to reach $32.5 bn globally in 2019: Report Biospectrum Updated on 3 October 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.biospectrumasia.com/biospectrum/news/197399/medical-tourism-marketreach- usd325-bn-globally-2019-report#.UlVjqNLxpt6.
6. Most effective health care 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bloomberg.com/visual-data/best-and-worst/most-efficient-health-care- 2014-countries.
7. Most effective health care 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/ Users/it031115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/37NPUCJI/healthcare.pdf.
8. OECD Health Data: Health expenditure and financing: Health expenditure indicators [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.oecd.org/healthres/healthspending.htm.
9. Dominic Widdows. Health care and Bureaucracy in the USA / December 12th, 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.puttypeg.net/essays/healthbureaucracy.html.
10. Курси валют в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://finance.i.ua/nbu/?d=29&m=05&y=2015&retry=3.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

12.04.2016