ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Київ, Кіото, 19

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

30.06.2010

Issues number

2010 - № 2

Page

13-24

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

[338.242.2:330.341.1](477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розкрито роль та значущість технологічного чинника в системі соціально-економічного розвитку суспільства. Проаналізовано характер впливу технологічних інновацій на виникнення глобальної фінансово-економічної кризи. Обґрунтовано положення про необхідність урахування технологічного імперативу як основного чинника розроблення та реалізації стратегії соціально-економічного розвитку економіки України.

Keywords

Технологічний імператив, технологічний розвиток, стратегія соціально-економічного розвитку, науково-технологічний потенціал.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 13-24

Bibliography

1. Ансофф И. Стратегическое управление [Електронний ресурс] / И. Ансофф. — Режим доступу: http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/5182/
2. Друкер П. Энциклопедия менеджмента [Електронний ресурс] / П. Друкер. — Режим доступу: http://www.certicom.kiev.ua/dop/drucker-enz-manag.html
3. Идрисов А. От разрозненных элементов к полноценной корпорации [Електронний ресурс] / А. Идрисов. — Режим доступу: http://www.aup.ru/articles/management/5.htm
4. Кох Р. Стратегия. Как создавать и использовать эффективную стратегию [Електронний ресурс] / Р. Кох. — Режим доступу: http://www.management.com.ua/strategy/str059.html
5. Глобальні трансформації і стратегії розвитку / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко, О. М. Гончаренко та ін. ; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 1998. — 416 с.
6. Гаврилишин Б. Національна ідея, утопія чи реальна можливість? [Електронний ресурс] / Б. Гаврилишин. — Режим доступу: http://dere.com.ua/library/ideal_kraina/nac_ideya.shtml
7. Геєць В. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В. Геєць ; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. — К., 2009. — 864 с.
8. Єрмошенко М. М. Основні засади підвищення фінансової безпеки держави. [Електронний ресурс] / М. М. Єрмошенко. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/book/journal/ekon.htm#b2
9. Жаліло Я. Теорія і практика формування ефективної економічної стратегії держави : монографія / Я. Жаліло. — К., 2009. — НІСД. — 334 с.
10. Dosig H. (1982): Technological Paradigms and Technological Trajectories / Н. Dosig // Res. Policy. — Vol. 11. — № 3.
11. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін : навч. посіб. / Ю. М. Бажал. — К. : Заповіт, 1996. — 240 с.
12. Клебанер В. С. Перспективы и условия перехода к инновационной экономики России / В. С. Клебанер // Проблемы прогнозирования. — 2000. — № 4. — С. 154–159.
13. Мясникова Л. Смена парадигмы. Новый глобальный проект / Л. Мясникова // Мировая экономика и международные отношения. — 2006. — № 6. — С. 14–20.
14. [Електронний ресурс]: Режим доступу:http://futureobservatory. dyndns.org/7248.htm
15. Дихтер И. Г. Шнайдер. Технологический маркетинг / Дихтер И. Г. Шнайдер. — М. : «Янус-К», 2003. — 478 с.
16. Якoвлeв А. Обретая уверенность: роль знаний в постиндустриальном обществе [Електронний ресурс] / А. Яковлев. — Режим доступу: http://www.elitarium.ru/2006/09/21/obretaja_uverennost_rol_ znanijj_v_postindustrialnom_obshhestve.html

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

06.05.2010