Редакційна колегія

Голова редакційної колегії

А. П. Гетьман – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

Заступник голови редакційної колегії

Л. С. Шевченко – докторка  економічних наук, професорка, завідувачка кафедри економічної теорії  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

 Відповідальний секретар

О. С. Марченко – докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

 

Редакційна колегія з економічних наук

 Іноземні члени редколегії:

Alic Bîrcă – доктор економічних наук, професор, декан факультету «Економіка та право», Економічна академія Молдови (Університет) (м. Кишинів, Молдова)

Stanislav Buka – доктор економічних наук, професор, Голова Сенату Балтійської Міжнародної Академії (м. Рига, Латвійська Республіка)

Nikola Milović – доктор філософії, професор, декан економічного факультету, Університет Чорногорії (м. Подгориця, Чорногорія)

Grigore Ioan Piroș – доктор філософії, декан факультету теоретичної та прикладної економіки, Економічна академія в Бухаресті (м. Бухарест, Румунія)

Antonín Slaný – доктор філософії, професор, декан факультету економіки та управління, Університет Масаріка (м. Брно, Чехія)

Natela Tsiklashvili – докторка економічних наук, професорка, проректорка з наукової роботи, Державний університет Батумі імені Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія)

Yordan Vasilev – доктор економічних наук, професор, декан факультету «Фінанси», Економічна академія «Д. А. Ценов» (м. Свіщов, Болгарія)

 Члени редколегії:

О. З. Ватаманюк – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна)

О. С. Гринькевич – докторка економічних наук, доцентка кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна)

О. А. Гриценко – докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

В. В. Гуменюк – доктор економічних наук, професор, професор кафедри туризму  Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ, Україна)

Ю. К. Зайцев – доктор економічних наук, професор, професор кафедри політичної економії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)

Т. М. Камінська – докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

О. М. Колодізєв – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків, Україна)

М. В. Мартиненко – докторка економічних наук, доцентка, професорка кафедри менеджменту, логістики та економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків, Україна)

Л. В. Нечипорук – докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

Ю. М. Уманців – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету (м. Київ, Україна)

Л. І. Федулова – докторка економічних наук, професорка, завідувачка Центру досліджень економічної політики Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ, Україна)

І. Б. Чичкало-Кондрацька – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри міжнародної економіки та маркетингу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (м. Полтава, Україна)

І. В. Шкодіна – докторка економічних наук, доцентка, професорка кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна)

О. Л. Яременко – доктор економічних наук, професор, завідувач сектору  інституційної економіки ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», член постійної комісії за науковим напрямом  при Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України (м. Київ, Україна)

 Редакційна колегія з юридичних наук

 Іноземні члени редколегії:

 Yuliya Chernykh – кандидатка юридичних наук, кафедра приватного права юридичного факультету, Університет Осло (м. Осло, Норвегія)

Raimundas Kalesnykas – доктор юридичних наук, професор права, Університет Казимираса Симонавічюса (KSU), президент Національної антикорупційної асоціації (NACA), тренер та експерт системи протидії корупції ISO 37001 (м. Вільнюс, Литва).

Lina Novikovienė – докторка філософії, доцентка кафедри бізнес-права, Університет імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва)

Alla Pozdnakova – докторка юридичних наук, професорка, юридичний факультет, Скандинавський інститут морського права, Університет Осло (м. Осло, Норвегія)

Piotr Szymaniec – доктор юридичних наук, професор, заступник директора Інституту соціально-правових досліджень, Університет прикладних наук ім. Ангелуса Сілезіуса у Валбжиху (м. Валбжих, Польща)

 Члени редколегії:

О. Р. Дашковська – докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

Д. В. Задихайло – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

Р. А. Казак  – кандидатка юридичних наук,  асистентка кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

В. С. Мілаш – докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

О. П. Подцерковний – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, Україна)

Д. В. Санніков – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

О. Я. Трагнюк – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

Р. В. Шаповал – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

М. В. Шульга – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

В. Л. Яроцький – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська