Редакційна колегія

Голова редакційної колегії:

А. П. Гетьман – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

Заступники голови редакційної колегії:

Л. С. Шевченко – доктор  економічних наук, професор, завідувачка кафедри економічної теорії  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

Д. В. Задихайло – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

 Відповідальний секретар

 О. С. Марченко – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

Редакційна колегія

Alic Bîrcă – доктор економічних наук, професор, декан факультету «Економіка та право», Економічна академія Молдови (Університет) (м. Кишинів, Молдова)

Stanislav Buka – доктор економічних наук, професор, Голова Сенату Балтійської Міжнародної Академії (м. Рига, Латвійська Республіка)

Yuliya Chernykh – кандидат юридичних наук, кафедра приватного права юридичного факультету, Університет Осло (м. Осло, Норвегія)

Raimundas Kalesnykas – доктор юридичних наук, професор права, Університет Казимираса Симонавічюса (KSU), президент Національної антикорупційної асоціації (NACA), тренер та експерт системи протидії корупції ISO 37001 (м. Вільнюс, Литва).

Nikola Milović – доктор філософії, професор, декан економічного факультету, Університет Чорногорії (м. Подгориця, Чорногорія)

Lina Novikovienė – доктор філософії, доцент кафедри бізнес-права, Університет імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва)

Grigore Ioan Piroșcă – доктор філософії, декан факультету теоретичної та прикладної економіки, Економічна академія в Бухаресті (м. Бухарест, Румунія)

Alla Pozdnakova – доктор юридичних наук, професор, юридичний факультет, Скандинавський інститут морського права, Університет Осло (м. Осло, Норвегія)

Antonín Slaný – доктор філософії, професор, декан факультету економіки та управління, Університет Масаріка (м. Брно, Чехія)

Piotr Szymaniec – доктор юридичних наук, професор, заступник директора Інституту соціально-правових досліджень, Університет прикладних наук ім. Ангелуса Сілезіуса у Валбжиху (м. Валбжих, Польща)

Natela Tsiklashviliдоктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Державний університет Батумі імені Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія)

Yordan Vasilev – доктор економічних наук, професор, декан факультету «Фінанси», Економічна академія «ДАЦенов» (м. Свіщов, Болгарія)

О. З. Ватаманюк – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна)

А. А. Гриценко – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ, Україна)

О. А. Гриценко – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

Н. І. Дучинська – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економічної теорії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро, Україна)

Ю. К. Зайцев – доктор економічних наук, професор, професор кафедри політичної економії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)

Т. М. Камінська – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

О. М. Колодізєв – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків, Україна)

М. В. Мартиненко – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, логістики та економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків, Україна)

В. С. Мілаш – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

В. Л. Мусіяка – кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри цивілістичних правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», науковий консультант Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, Заслужений юрист України (м. Київ, Україна)

Л. В. Нечипорук – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

О. Ф. Новікова – доктор економічних наук, професор, заступник директора Інституту економіки промисловості НАН України з наукової роботи (м. Київ, Україна)

В. М. Пашков – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  (м. Полтава, Україна)

О. П. Подцерковний – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, Україна)

В. В. Резнікова – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

У. Я. Садова – доктор економічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)

В. Ю. Уркевич – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

Л. І. Федулова – доктор економічних наук, професор, завідувачка Центру досліджень економічної політики Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ, Україна)

І. Б. Чичкало-Кондрацькадоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (м. Полтава, Україна)

О. В. Шаповалова – доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри господарського права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна)

І. В. Шкодіна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна)

М. В. Шульга – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

О. Л. Яременко – доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу економічної теорії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ, Україна)

В. Л. Яроцький – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

2455total visits,2visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська