РЕЦЕНЗЕНТИ СТАТЕЙ 2020 року

ЗОВНІШНІ РЕЦЕНЗЕНТИ:

Aчкасов Анатолій Єгорович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Гороховатський Володимир Олексійович – доктор технічних наук, професор,  професор кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.

Довгаль Олена Андріївна – докторка економічних наук, професорка, професорка  кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Іващенко Марина Вікторівна – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи».

Матвєєва Наталя Миколаївна – кандидатка економічних наук, доцентка, завідувачка кафедри економіки Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Нескородєв Семен Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Пронкіна Лора Іллівна – кандидатка економічних наук, доцентка, професорка кафедри економіки та обліку Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. 

Радченко Любов Пантелеймонівна – кандидатка економічних наук, доцентка, професорка кафедри економічної теорії, фінансів і обліку Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. 

Решетило Валентина  Петрівна – докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Сідельнікова Ірина Володимирівна – кандидатка економічних наук, доцентка, професорка кафедри економічної теорії, фінансів і обліку Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.

Тернова Ірина  Анатоліївна – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економіки та менеджменту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ткаченко Юрій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, директор Інституту управління та права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Київ).

Українська Лариса Олегівна – докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри економічної теорії та економічної політики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Ярмак Ольга Віталіївна – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

 

ВНУТРІШНІ РЕЦЕНЗЕНТИ:

Борисенко Ігор Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, декан фінансово-правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Вовк Дмитро Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Давидюк Олександр Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Овсієнко Ольга Вікторівна – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Селіванова Ірина Анатоліївна – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Солнцева Христина Володимирівна – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Стешенко Володимир Миколайович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Червякова Олена Борисівна – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська